Adborth: Lleisio'ch Barn

Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o helpu i wella profiad myfyrwyr ar draws y brifysgol. Rydyn ni’n gwerthfawrogi adborth myfyrwyr ac yn gweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr i wrando ar eich syniadau a’ch pryderon, er mwyn sicrhau'r profiad gorau i chi yn fyfyrwyr yn PCYDDS. 

Tymor Arolygon

Mae’r Tymor Arolygon wedi dechrau....

Dyma’ch cyfle i roi gwybod i ni sut brofiad ydyw i astudio yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Fel rhan o’r Tymor Arolygon byddwch wedi derbyn e-bost yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg. Mae’r e-bost hwn yn cynnwys dolen i’r arolwg yr ydych yn gymwys i’w chwblhau. Bydd yn cymryd rhyw 5-10 munud i’w gwblhau. Os nad ydych wedi cwblhau’r arolwg, fe gewch negeseuon e-bost yn cynnwys y ddolen i’ch atgoffa, felly peidiwch â phoeni os na allwch ddod o hyd i’r e-bost gwreiddiol.

Opsiwn arall yw defnyddio un o’r dolenni isod i agor yr arolwg yr ydych yn gymwys i’w gwblhau. Bydd y ddolen yn mynd â chi i dudalen mewngofnodi lle bydd angen i chi roi eich e-bost myfyriwr a’r cyfrinair: UWTSD.

UKES – Yr holl fyfyrwyr Israddedig nad ydynt yn gymwys i gwblhau’r NSS

PTES – Yr holl Fyfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna cysylltwch â Chris Fox.

Edrychwch ar beth rydym ni wedi gwneud yn barod gyda'ch adborth (isod):

Rydym yn byddsoddi yn ein gwasanaethau TG i wella’ch profiad. Dyma rai o’r pethau rydym wedi’u gwneud…

Dros yr haf rydym ni wedi gweud newidiadau i wneud eich profiad yn fyfyriwr yn PCYDDS yn well byth.

Gallwch chi weld ychydig o’r newidiadau ar eich campws isod.