Llwyddiant yn y Complete University Guide 2016

19.05.2015

Astudiaethau Celtaidd yn Y Drindod Dewi Sant yn y 5ed safle yn y Deyrnas Unedig yn y Complete University Guide 2016

Bilingualism and Multilingualism

Llwyddiant i Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Dwyieithrwydd wrth i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dod yn 5ed am ei chyrsiau Astudiaethau Celtaidd.

Fe ddaeth Y Drindod Dewi Sant hefyd yn 3ydd am foddhad myfyrwyr yn y categori Astudiaethau Celtaidd yn nhabl cynghrair y Complete University Guide 2016.  

Mae hyn yn newyddion ardderchog i'n myfyrwyr presennol ac i ddarpar myfyrwyr a fydd yn astudio gyda ni fis Medi yma.