Noson Lansio MSc Seicoleg Gymhwysol Iechyd a Chymdeithas

08.05.2015

Mae’r Ysgol Seicoleg yn falch i gynnig rhaglen Meistr newydd sbon ar ei champws yn Abertawe o fis Medi 2015

human brain and thinking

Bydd y rhaglen Meistr arloesol hon yn datblygu sgiliau ymchwil, gwerthuso a phroffesiynol ar lefel uwch y gellir eu cymhwyso i amrywiaeth eang o feysydd arbenigol o fewn Seicoleg a thu hwnt.

Bydd modylau arbenigol ym meysydd seicoleg iechyd a seicoleg gymdeithasol yn archwilio sut y gallwn ddeall materion y byd go iawn megis hyrwyddo iechyd, ymddygiad amgylcheddol a rhagfarn a gwahaniaethu, gyda ffocws cymhwysol ar sut y gallwn ymyrryd i wella iechyd unigolion, sefydliadau a chymdeithas a gweithredu cymdeithasol.

Dewch i ddysgu mwy yn ein noson lansio nos Iau 21 Mai rhwng 5pm a 7pm ar Gampws Townhill, Abertawe.  

Cynhelir sgyrsiau penodol yn ymwneud â’r rhaglen am 5:30pm ac eto am 6:30pm, gyda’r cyfle i gwrdd a siarad â staff. Bydd lluniaeth ar gael.

Cysylltwch â Dr Ceri Phelps am ragor o wybodaeth Ceri.phelps@uwtsd.ac.uk