Cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod

Cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod

Croeso i’r wefan hon a ddatblygwyd yn benodol i’ch helpu chi, gyn-fyfyrwyr y Drindod, i gadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol ac â’ch gilydd drwy’r Brifysgol.

Gobeithiwn y mwynhewch ddarllen am yr hyn sy’n newydd yn y Drindod ac y cewch eich annog i fod yn rhan o’r Coleg nawr ac yn y dyfodol drwy Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr.  Gall aelodau fanteisio ar y nifer o wasanaethau a gynigiwn, gan gynnwys:

  • Aduniadau
  • Digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol
  • Cylchlythyron
  • Cyfleoedd gwaith
  • Digwyddiadau busnes a rhwydweithio

Ond nid dyma’r cyfan, cadwch mewn cysylltiad i gael gwybod mwy!

Rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrthoch, felly gyrrwch eich sylwadau atom dros yr e-bost ialumni@ydrindoddewisant.ac.uk


Digwyddiadau ac Aduniadau

Aduniad Blynyddol Campws Caerfyrddin - 8-10 Medi 2017 

Ffurflen Gofrestru Aduniad Caerfyrddin - 2017

Bwydlen 2017