Eich atgofion

Eich Atgofion

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich amser chi yn y Drindod.

Sut rai yw eich atgofion o’ch cyfnod fel myfyriwr? Os hoffech anfon gwybodaeth a lluniau, neu dim ond negeseuon cyflym, mae croeso mawr i chi anfon e-bost atalumni@ydrindoddewisant.ac.uk neu gyrrwch eich cyfraniad at Swyddfa'r Cyn-fyfyrwyr, Coleg y Drindod, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EP

Dyma ddarn o hunangofiant Mr George Head OBE o Bontefract.  Yn llawn bywyd yn 90 mlwydd oed, credwn mai Mr Head yw ein cyn-fyfyriwr hynaf!  Bu Mr Head yn fyfyriwr yn y Drindod o 1935 i 1937

Read more

Atgofion John Emanuel (14/12/03) a fu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod rhwng 1924 a Mehefin 1926.

Dechreuodd ei yrfa’n Ysgol Llangynnwr, wedyn Ysgol Parcyrhun, Rhydaman. Ddechrau Ebrill 1929 aeth i Lansteffan, cyn symud i Lwynhendy i gynorthwyo fan honno. Yna aeth i Gwmcothi (lle’i apwyntiwyd fis Tachwedd 1932, a dechreuodd yn Ionawr 1933), cyn cael ei apwyntio yn Brifathro Salem Llandeilo yn 1944. Yn 1948 dechreuodd fel Prifathro Ysgol Bancffosfelen tan iddo ymddeol yn Rhagfyr 1968.

Dyma’i atgofion...

Read more

Detholiad o hunangofiant Tom Parry Evans (Saesneg yn unig)