Cysylltiadau â Busnes a Diwydiant

Business

Bydd cysyniad Ardal Arloesi Glannau Abertawe ar gyfer prifysgol dinas yn gwneud Abertawe yn wahanol i bob dinas arall yng Nghymru.

Bydd Abertawe yn arwain y ffordd o ran sefydlu model economaidd a diwylliannol sy’n hwyluso integreiddiad ac yn gyrru twf menter. Yn ogystal a bod yn ganolfan economaidd, bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe hefyd yn gatalydd ar gyfer rhagor o fuddsoddi allanol yn y rhanbarth.

Bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn:

■ sefydlu Canolfannau Rhagoriaeth ar draws gwahanol sectorau a fydd yn sicrhau manteision economaidd a masnachol clir

■ adeiladu ecosystem arloesi a menter integredig sy’n darparu ar gyfer cydweithredu o ran trosglwyddo gwybodaeth rhwng diwydiant

ac academia

■ gyrru datblygiad cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd trwy ddarparu cwmniau sy’n gallu cael cyngor a chymorth ar y cyd a gallu a medrusrwydd technolegol

■ darparu deorfeydd o ansawdd uchel i gwmniau, entrepreneuriaid a graddedigion

■ creu mas critigol o arbenigedd a thechnoleg a fydd yn denu cwmniau, partneriaethau a buddsoddiad newydd

■ cynnig cyfleoedd i gyflogeion dyfu trwy Ganolfan ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus

■ dod a’r arfer gorau i Gymru a dangos creadigrwydd ac arloesi Cymru ar eu gorau

■ adeiladu ar y cysylltiadau diwydiannol helaeth sy’n bodoli trwy Ganolfan Diwydiannau Creadigol, Ymchwil ac Arloesedd y Brifysgol (CIRIC) a bydd yn cysylltu a’r Ardal Ddiwylliannol ar Ffordd Alexandra ynghanol y ddinas

■ ysgogi adfywiad y ddinas a’r rhanbarth