Cysylltu â Ni

Ray Selby

Ray Selby

Cyfarwyddwr Prosiect Gweithredol
Executive Project Director

Geraint Flowers

Geraint Flowers

Rheolwr Prosiect
Project Manager

Mike Bessell

Mike Bessell

Rheolwr Prosiect
Project Manager

Emyr Jones

Emyr Jones

Rheolwr Prosiect
Project Manager

Duncan Gardener

Duncan Gardner

Hwylusydd Prosiect
Project Facilitator

 

Sharon Lovell

Sharon Lovell

Uwch Swyddog Gweinyddol
Senior Administrative Officer

‌‌Helen Yorath

Helen Yorath

Swyddog Gweinyddol
Administrative Officer

Weng Williams

Weng Williams

Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Administrative Assistant


Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â ni ar 01792 655405 e-bost sa1@pcydds.ac.uk neu ysgrifennwch at:

SA1 Glannau Abertawe
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Technium 2
Abertawe
SA1 8PH 


Dylai pob ymholiadau cyfryngau gael eu cyfeirio at:

Rebecca Davies ar 01792 483695 neu rebecca.davies@pcydds.ac.uk
neu Sian-Elin Davies ar 01267 676908 neu sian-elin.davies@pcydds.ac.uk