Uwch Reolwyr

Os gwelwch yn dda dewiswch y aelod o Uwch Reolwyr i gael gwybod mwy.

Medwin Hughes

Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor

Catrin Thomas

Yr Athro Catrin Thomas
Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd)

   

Gwyndaf Tobias

Gwyndaf Tobias 
Dirprwy Is-Ganghellor
(Cyllid a Chynllunio)

Llun yn dod yn fuan
Yr Athro Robert Brown
Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil)

   

simon haslett

Yr Athro Simon Haslett
Pro Is-Ganghellor 
(Rhyngwladol a Chyfoethogi)

Dr Jane Davidson

Dr Jane Davidson
Pro Is-Ganghellor
(Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd)