Uwch Reolwyr

Os gwelwch yn dda dewiswch y aelod o Uwch Reolwyr i gael gwybod mwy.

Medwin Hughes

Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor

Catrin Thomas

Yr Athro Catrin Thomas
Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd)

   
Gwyndaf Tobias

Mr Gwyndaf Tobias
Dirprwy Is-Ganghellor (Cyllid a Chynllunio)

Mike Phillips

Yr Athro Mike Phillips
Dirprwy Is-Ganghellor
(Ymchwil, Arloesi, Menter
a Masnacheiddio)

   

simon haslett

Yr Athro Simon Haslett
Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi)

Dr Jane Davidson

Dr Jane Davidson
Dirprwy Is-Ganghellor
(Cysylltiol a Gynaliadwyedd ac yn Gyfarwyddwr INSPIRE)