Dr Jane Davidson

Dr Jane Davidson

Mae Dr Jane Davidson yn dal swydd Pro Is-Ganghellor Cysylltiol a Gynaliadwyedd ac yn Gyfarwyddwr INSPIRE ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd ar daith i ymgorffori cynaliadwyedd ar draws diwylliant, campws a chwricwlwm y brifysgol. Mae Jane wedi ennill nifer o wobrau ledled y DU ar gyfer y gwaith hwn.      

Rhwng 2007 a 2011 bu’n Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai yng Nghymru lle wnaeth hi cynnig deddfwriaeth i wneud datblygu cynaliadwy yn brif egwyddor drefniadol – wnaeth y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol mewn i  gyfraith ym mis Ebrill 2015.  Wnaeth hi creu Comisiwn Newid yn yr Hinsawdd Cymru a Comisiynydd i’r Cenedlaethau'r Dyfodol, y 800 milltir o llwybr arfordirol Gymru, ac deddfu ar wastraff sydd wedi gweld Cymru yn dod yn wlad arweiniol yn ailgylchu ym Mhrydain ac wedi cyflwyno tâl ar fagiau siopa.

Rhwng 2000 – 2007 bu’n Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yng Nghymru. Cyflwynodd newidiadau mawr i'r cwricwlwm - y Cyfnod Sylfaen a Bagloriaeth Cymru ac addysg integredig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn y cwricwlwm yng Nghymru.

Mae Jane yn noddwr y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM) a Tools for Self Reliance Cymru (TFSR Cymru). Mae ganddi gymrodoriaethau anrhydeddus gan CIW (Sefydliad Siartredig Gwastraff), CIWEM (Sefydliad Siartredig Rheoli Dŵr a'r Amgylchedd) ac yn aelod o Gyngor y Lysgenhadon DU WWF.  Mae hi hefyd yn Cadeirydd RSA yng Nghymru ac fe'i gwahoddwyd yn ddiweddar ar y gyfadran ym Mhrifysgol Harvard