Gwyndaf Tobias

Gwyndaf Tobias yw'r Dirprwy Is-Ganghellor (Cyllid a Chynllunio), ac mae ei prif gyfrifoldebau'n cynnwys darparu arweiniad strategol ar gyllid y Brifysgol, Adnoddau Dynol, Ystadau, Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth, Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Cyn ymgymryd â’i rôl bresennol bu’n gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cyllid Prifysgol Cymru, Llambed; Cyfarwyddwr Cyllid Bwrdd Iechyd Lleol yng Ngheredigion, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweinyddiaeth ar gyfer Cymdeithas Tai; Uwch Swyddog Gweinyddol (Cyllid) o fewn adran Addysg awdurdod lleol.


Dirprwy Is-Ganghellor (Cyllid a Chynllunio)
Gwyndaf Tobias

Ffôn: 01267 676788 / 01570 424709
E-bost: g.tobias@ydds.ac.uk