Yr Athro Catrin Thomas

Fel Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd), mae Yr Athro Catrin Thomas yn darparu arweiniad academaidd strategol a gweithredol ar draws y Brifysgol. Mae'r rôl yn cynnwys arwain y broses o ddatblygu'r cwricwlwm academaidd a sefydlu mecanweithiau priodol i sicrhau goruchwyliaeth sefydliadol systematig o safonau academaidd ac ansawdd dyfarniadau academaidd. Mae'n cynnwys cyfrifoldeb am ddatblygu, monitro parhaus ac adolygu'r fframwaith rheoleiddio academaidd a systemau sicrhau ansawdd. Mae hefyd yn cynnwys darparu arweiniad academaidd strategol ar gyfer partneriaeth gydweithredol y Brifysgol a gweithgarwch rhyngwladol.

Mae hi'n aelod o Gyngor Prifysgol Cymru, Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Grŵp Ymgynghorol DIG Rhyngwladol Addysg Uwch Cymru. Mae hi hefyd yn Adolygydd i’r ASA.

Ymunodd â'r Brifysgol ym 1989 fel Uwch Ddarlithydd mewn Mathemateg cyn cael ei dyrchafu i rôl y Cofrestrydd Academaidd yn 2000 ac yn Ddirprwy Is -Ganghellor (Academaidd) yn 2009.


Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd)
Yr Athro Catrin Thomas 

Ffôn: 01267 676691
E-bost: c.e.thomas@ydds.ac.uk