Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA

Medwin HughesYr Athro Medwin Hughes yw Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, prifysgol a grëwyd trwy uno Phrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod yn 2010 a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe yn 2013 o dan y Siartr Frenhinol hynaf o holl brifysgolion yng Nghymru.  Mae’r Brifysgol ar ei newydd wedd yn cynnwys Colegau Addysg Bellach o fewn grŵp Prifysgol Sector Deuol a bydd yn gwasanaethu anghenion Cymru o fewn cyd-destun rhyngwladol. Eisoes mae Coleg Sir Gâr a Coleg Ceredigion wedi ymuno â Grŵp PCYYS.

Ym mis Hydref 2011 daeth yr Athro Hughes hefyd yn Is-Ganghellor Prifysgol Cymru ac er mwyn ei alluogi i oruchwylio uniad cyflawn y sefydliad â PCYDDS o fewn y ddwy flynedd nesaf.  

Daeth yr Athro Medwin Hughes yn Bennaeth Coleg y Drindod ym mis Medi 2000 ac arweiniodd y Brifysgol wrth iddi ymgeisio’n llwyddiannus am bwerau i ddyfarnu graddau a addysgir, ac yn dilyn hynny statws coleg prifysgol. Cyn hynny bu’n gweithio fel darlithydd ac ymchwilydd yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caerdydd ac Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru, a elwir bellach yn Brifysgol Glyndŵr.

Ganwyd yr Athro Hughes yn Llangefni, Ynys Môn, ac fe raddiodd o Brifysgol Aberystwyth a Choleg yr Iesu, Rhydychen.  Mae’n gyn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau Cynghori Llywodraeth Cymru a Chyngor Ewrop ar faterion addysgol.  Mae’n gyn aelod o Fwrdd Gwobr Dug Caeredin Cymru, ac yn gyn gadeirydd Kaleidoscope UK, elusen sy’n gweithio gydag unigolion a theuluoedd a effeithir gan gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol ond mae’n cadw sedd ar y Bwrdd. 

Mae’n gwasanaethu fel Dirprwy Raglaw Dyfed ac y mae’n Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru ac o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.


Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Ffôn: 01267 676701
Ebostm.hughes@ydds.ac.uk