Yr Athro Mike Phillips

Mae’r Athro Phillips yn mwynhau proffil ymchwil rhyngwladol sydd wedi arwain at ei waith yn ymwneud â phrosiectau rhyngddisgyblaethol ymchwil, aelodaeth o fyrddau cynghori, ymgynghori ar ran y Llywodraeth, a llunio polisïau rhyngwladol a chenedlaethol.

Mae wedi datblygu Grŵp Ymchwil Arfordirol a Morol sydd yn tyfu mewn enw da a dylanwad. Mae ei brosiectau ymchwil niferus yn dangos ei ymrwymiad at arloesedd, masnacheiddio a mentergarwch. Mae llawer o'r rhain yn rhyngddisgyblaethol ac yn gysylltiedig ag agendâu a blaenoriaethau’r Brifysgol, e.e. treftadaeth a chynaliadwyedd, ac maent yn cynnwys partneriaid uchel eu parch o sefydliadau addysg uwch eraill. Mae’r nifer o bartneriaid allanol, o gyrff anllywodraethol (NGO), diwydiant a gwahanol sefydliadau o bob cwr o'r byd yn dangos ei gyrhaeddiad, effaith ei waith a’i allu i sicrhau ffynonellau cyllid.

Mae'n aelod o Sefydliad y Gwyddorau Amgylcheddol (IES), Y Gymdeithas Frenhinol Ddaearyddol (RGS), Athrofa Addysg ac Ymchwil Arfordirol (CERF), Cymdeithas Parth Arfordirol Canada (CZCA) ac Undeb Ewropeaidd Cadwraeth Arfordirol (EUCC).


Dirprwy Is - Ganghellor dros Ymchwil, Arloesi , Menter a Masnacheiddio
Yr Athro Mike Phillips 

Ffôn: 01792 481148
E-bost:
mike.phillips@sm.uwtsd.ac.uk