Yr Athro Simon Haslett

Yr Athro Simon Haslett

simon haslett

‘Mae’r Athro Simon Haslett yn Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi) ac yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae ganddo agos at 25 mlynedd o brofiad o weithio ym myd addysg uwch gydag enw ardderchog yn rhyngwladol am ymchwil, dysgu ac addysgu, ac addysg ryngwladol. Mae’n arwain Academi Fyd-eang Cymru a’r Uned Gyfoethogi ar draws y Brifysgol ar ei newydd wedd. Mae’n Athro ym maes Daearyddiaeth Ffisegol.


Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi)
Yr Athro Simon Haslett