BA Plentyndod Cynnar (Llwybr Dysgu Hyblyg)


Campws Caerfyrddin

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin 
Caerfyrddin
SA31 3EP 
01267 676767
Ebost: derbyniadau@pcydds.ac.uk

Campws Llambed

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Llambed 
Ceredigion 
SA48 7ED
01570 422351
Ebost: derbyniadau@pcydds.ac.uk

Campws Abertawe

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Prifysgol Fetropolitan Abertawe gynt) Campws Abertawe, Mount Pleasant
Abertawe, SA1 6ED
01792 481000
Ebost: derbyniadau@pcydds.ac.uk

Campws Llundain

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws llundain, Winchester House
11 Cranmer Road
Llundain, SW9 6EJ
Tel: 0207 566 7600
Email: info.london@tsd.ac.uk