cbc banner

Pam Canolfan Berfformio Cymru ?

Canolfan arloesol ydyw sydd wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol. Rydym yn cynnig graddau cyfrwng Cymraeg a fydd yn darparu ein myfyrwyr gyda thechneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt

Mae Canolfan Berfformio Cymru yn bair byrlymus o actorion, cantorion, a dawnswyr y dyfodol. Mae etheg gwaith y cwrs wedi’i selio ar barch a chydweithio, ac mae hyn deillio. Mae hyn yn deillio o’r gefnogaeth mae’r myfyrwyr yn ei dderbyn gan ein staff ymroddedig a phroffesiynol. Mae ein myfyrwyr yn ffurfio grwpiau clos, gan datblygu perthynas bersonol a phroffesiynol sy’n para am flynyddoedd.

Prif Amcanion CBC:

  • Datblygu perfformwyr hyderus amlddisgyblaethol
  • Datblygu perfformwyr sydd â gwybodaeth a chysylltiadau cryf â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt
  • Darparu profiadau ymarferol cyson a fydd yn paratoi’r myfyrwyr at weithio’n broffesiynol
  • Datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o bwysigrwydd sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn ganolbwynt i’w gyrfa fel perfformwyr Yn ystod eu cyfnod astudio rhoddir cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau. Byddant yn meithrin y sgiliau yma er mwyn eu galluogi i weithio’n broffesiynol ac i fanteisio ar y galw cynyddol am berfformwyr medrus, hyblyg a dibynadwy