Seminar Ethnigrwydd ac Addysg: Ydy dyheadau ac uchelgais yn cyfateb â gwell ysgolion? Gwersi o ymchwil yn Lloegr.

23.10.2015

Ystafell C, Neuadd y Ddinas, CF10 3ND

Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2015 o 14:00 i 16:00 (GMT)

Mae Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn datblygu ffrwd waith ar ethnigrwydd ac addysg ac rydym ni’n falch i’ch gwahodd i’r digwyddiad hwn. Fel rhan o’r gwaith hwn mae’n bleser gennym gyhoddi y bydd yr Athro Simon Burgess, ymchwilydd blaenllaw i economeg addysg ym Mhrifysgol Bryste, yn siarad yn y seminar am ei ymchwil am oblygiadau ethnigrwydd i gyflawniad addysgol yn Lloegr. Bydd y seminar yn llwyfan ar gyfer cyfnewid syniadau o gylch perfformiad addysgol disgyblion o wahanol gefndiroedd ethnig a’n galluogi i feddwl am ffyrdd y gellir cymhwyso gwersi o Loegr i wella addysg yng Nghymru.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael.

Archebwch eich lle drwy’r ddolen hon