Llywyddwch Gydag Y Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn derbyn ceisiadau clirio ar gyfer 2016 ar ystod o raglenni ar ein campysau yn Abertawe, Llambed, a Chaerfyrddin.

Os nad ydych eto wedi gwneud cais ar gyfer y Brifysgol, wedi gwneud cais ond heb gael unrhyw gynigion, neu os nad ydych wedi bodloni’r gofynion ar gyfer eich dewis o brifysgolion, efallai y bydd modd i ni gynnig lle i chi ar un o'n rhaglenni ni.