Croeso i Abertawe

Os ydych chi’n dechrau cwrs ym PCYDDS, cynhelir eich Diwrnod Croeso 23 Medi ar Townhill, lle cewch chi bopeth sydd ei eisiau arnoch i gychwyn ar eich taith gyda ni. Cofiwch y gallwch chi gadw’n gyfredol â phopeth ynglŷn â’r PCYDDS drwy lawrlwytho ein ap, 'UWTSD Student Guide' o’ch gwefan gwerthu apiau. Byddwn yn ei ddiweddaru’n rheolaidd â gwybodaeth, adnoddau a digwyddiadau i las-fyfyrwyr.

Beth sydd i’w ddisgwyl?

Bydd yr holl fyfyrwyr newydd yn dod i gampws Townhill ddydd Sadwrn 23 Medi, lle bynnag yn Abertawe y byddwch chi’n astudio, i wneud yn siŵr bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch chi i ddechrau'ch astudiaethau gyda ni.

Yn ein digwyddiad croeso cewch chi gyfle i gwrdd â’ch darlithwyr, codi’ch amserlen a chwrdd â phobl eraill ar eich cwrs yn ogystal â chael gwybodaeth am bopeth mae PCYDDS yn ei gynnig i’n myfyrwyr.

Bydd ein safleoedd gwerthu bwyd ar agor i chi gael tamaid i fwyta a bydd te a choffi ar gael yn rhad ac am ddim drwy’r dydd.

Pryd dylwn i gyrraedd?

Er mwyn sicrhau nad oes tagfeydd gofynnwn i chi gyrraedd Townhill yn ôl y drefn ganlynol: 

Os nad ydych chi’n aros yn neuaddau’r Brifysgol, dylech chi gyrraedd rhwng 2pm a 4pm.  Os ydych chi’n aros yn Neuaddau Dewi Sant bydd bws gwennol yn rhedeg rhwng eich neuaddau a Townhill rhwng 2pm a 4pm.

Os ydych chi’n aros gyda ni, bydd eich amser cyrraedd yn dibynnu ar ba neuaddau rydych chi’n aros ynddynt: 

Aros yn Townhill

Os ydy'ch cyfenw’n dechrau ag A-L, dylech chi gyrraedd rhwng 10am ac 1pm

Os ydy'ch cyfenw’n dechrau â M-Z, dylech chi gyrraedd rhwng 1:30pm a 3:30pm 

Aros ym Mount Pleasant

Dylech gyrraedd Campws Mount Pleasant rhwng 11.00am a 2.00pm er mwyn cael eich allweddi.  Sylwch nad oes mynediad drwy lifft i’r adeiladau hyn a bydd rhaid cario eitemau o’r maes parcio.

Wedyn bydd angen i chi ddod i Townhill. Bydd lleoedd parcio cyfyngedig ar gael ar y ddau safle a bydd bws gwennol yn rhedeg rhyngddynt.   

Sut mae cyrraedd yno?

Townhill

Cod post ar gyfer llywio â lloeren:  SA2 0UT

Mount Pleasant

Cod post ar gyfer llywio â lloeren:  SA1 6ED 

Ar y Trên

Mae gan Abertawe rwydweithiau rheilffordd gwych, ac mae’r orsaf yn cysylltu gwasanaethau o Gaerfyrddin ac Abergwaun yn y gorllewin, i Lundain, Reading, Bryste a Chaerdydd yn y dwyrain.  Hefyd mae’n darparu nifer o wasanaethau lleol rheolaidd i’r cymoedd cyfagos.  

Ar y Bws

Mae gorsaf fysiau Abertawe yng nghanol y ddinas, llai na milltir o gampws Mount Pleasant.  Cewch wybodaeth am wasanaethau ac amserlenni allweddol yma 

Beicio

Mae gan Townhill a Mount Pleasant raciau beiciau cloadwy.