Croeso i Gaerfyrddin

carmarthen banner

Os ydych chi’n dechrau cwrs yn PCYDDS Caerfyrddin cynhelir eich Diwrnod Croeso ar 24 Medi, lle cewch chi bopeth sydd ei eisiau arnoch i gychwyn ar eich taith gyda ni. Cofiwch y gallwch chi gadw’n gyfredol â phopeth ynglŷn â PCYDDS drwy lawrlwytho ein ap, 'UWTSD Student Guide' o’ch gwefan gwerthu apiau. Byddwn yn ei ddiweddaru’n rheolaidd â gwybodaeth, adnoddau a digwyddiadau i las-fyfyrwyr.

Beth sydd i’w ddisgwyl?

Bydd yr holl fyfyrwyr newydd yn dod i'n digwyddiad croeso ar ddydd Sul 24 Medi, i wneud yn siŵr bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch chi i ddechrau'ch astudiaethau gyda ni.

Yn ein digwyddiad croeso cewch chi gyfle i gwrdd â’ch darlithwyr, codi’ch amserlen a chwrdd â phobl eraill ar eich cwrs yn ogystal â chael gwybodaeth am bopeth mae’r PCYDDS yn ei gynnig i’n myfyrwyr.

Bydd ein safleoedd gwerthu bwyd ar agor i chi gael tamaid i fwyta a bydd te a choffi ar gael yn rhad ac am ddim drwy’r dydd.

Pryd dylwn i gyrraedd?

Cwrdd â ni yn y Ganolfan Chwaraeon rhwng 10am a 5pm.

Sut mae cyrraedd yno?

Cod post ar gyfer llywio â lloeren: SA31 3EP 

Cludiant cyhoeddus  

Mae'r campws llai na milltir o Orsaf drenau Caerfyrddin (SA31 3JR). Mae’r orsaf yn daith fer ar droed o’r orsaf fysiau (Heol Las) gyda gwasanaethau bysiau 226, 227 a 228 yn mynd oddi yno i’r campws ar Heol y Coleg.   

Cewch wybodaeth allweddol ac amserlenni gwasanaethau bws yma.  

Beicio

Yn rhan o'n hymrwymiad wrth gynaliadwyedd mae nifer o raciau beiciau ar y campws, pe baech chi'n dymuno beicio.