Canolfan Berfformio Cymru

Croeso i Ganolfan Berfformio Cymru

Cardiff Banner

Os ydych chi’n dechrau cwrs neu yn dychwelyd at y Ganolfan Berfformio Cymru, cynhelir eich diwrnod cyntaf ar 18 Medi. Cofiwch y gallwch chi gadw’n gyfredol â phopeth ynglŷn â PCYDDS drwy lawrlwytho ein hap, 'UWTSD Student Guide' o’ch gwefan gwerthu apiau. Byddwn yn ei ddiweddaru’n rheolaidd â gwybodaeth ac adnoddau.

Pryd dylwn i gyrraedd?

Ymuno a ni yng nghaffi’r Canolfan Gate Arts am 10yb ar y 18fed am frecwast croeso cyn i chi dechrau’ch diwrnod cyntaf.

Myfyrwyr newydd, cewch chi gyfle i gwrdd â’ch darlithwyr, codi’ch amserlen a chwrdd â phobl eraill ar eich cwrs yn ogystal â chael gwybodaeth am bopeth mae’r PCYDDS yn ei gynnig i’n myfyrwyr.

Sut mae cyrraedd yno?

Cod post ar gyfer llywio â lloeren: CF24 3JW

Cludiant cyhoeddus

Mae'r canolfan Gate Arts llai na dwy filltir o Orsaf drenau Caerdydd Canolog a gellir codi bws draw i’r canolfan Gate Arts o Castle Street neu City Road

Cewch chi fanylion am lwybrau fysiau ar gynllunydd teithiau prifysgol Traveline Cymru.

Beicio 

Mae nifer o raciau beiciau tu fas pe baech chi'n dymuno beicio.