Croeso i Llambed

Lampeter Banner

Os ydych chi’n dechrau cwrs yn PCYDDS Llambed cynhelir eich Diwrnod Croeso ar 24 Medi, lle cewch chi bopeth sydd ei eisiau arnoch i gychwyn ar eich taith gyda ni. Cofiwch y gallwch chi gadw’n gyfredol â phopeth ynglŷn â’r PCYDDS drwy lawrlwytho ein ap, 'UWTSD Student Guide' o’ch gwefan gwerthu apiau. Byddwn yn ei ddiweddaru’n rheolaidd â gwybodaeth, adnoddau a digwyddiadau i las-fyfyrwyr.

Beth sydd i’w ddisgwyl?

Bydd yr holl fyfyrwyr newydd yn dod i'n digwyddiad croeso ar ddydd Sul 24 Medi, i wneud yn siŵr bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch chi i ddechrau'ch astudiaethau gyda ni.

Yn ein digwyddiad croeso cewch chi gyfle i gwrdd â’ch darlithwyr, codi’ch amserlen a chwrdd â phobl eraill ar eich cwrs yn ogystal â chael gwybodaeth am bopeth mae’r PCYDDS yn ei gynnig i’n myfyrwyr.

Bydd ein safleoedd gwerthu bwyd ar agor i chi gael tamaid i fwyta a bydd te a choffi ar gael yn rhad ac am ddim drwy’r dydd.

Pryd dylwn i gyrraedd?

Cwrdd â ni yn y Neuadd Celfyddydau rhwng 10am a 5pm.

Sut mae cyrraedd yno?

Cod post ar gyfer llywio â lloeren:SA48 7ED 

Ar y Trên

Nid oes gorsaf drenau yn Llambed ei hun. 

Os ydych chi'n teithio o'r Dde, teithiwch i gorsafoedd Llandovery neu Caerfyrddin (SA31 3JR) os gwelwch yn dda, sydd oddeutu 20 milltir o’r campws. DS Mae trenau’n mynd i Gaerfyrddin yn fwy aml.

Os ydych chi'n teithio o Birmingham/Gogledd Cymru, teithio i gorsaf Aberystwyth (SY23 1LH) os gwelwch yn dda sy'n 25 milltir i ffwrdd.

Ar y Bws

Mae'r bws TrawsCymru T1 yn rhedeg o gorsafoedd trenau Caerfyrddin ac Aberystwyth, ac yn aros yng nghanol y dref. 

Cewch ddarganfod ragor o wybodaeth am y llwybrau a phrynu tocynnau yma. 

Beicio 

Yn rhan o’n hymrwymiad i gynaliadwyedd mae nifer o raciau beiciau ar y campws pe baech chi’n dymuno beicio.