Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Croeso yn ôl i PCYDDS

Pa le bynnag, neu ba beth bynnag yr ydych yn ei astudio, gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ddechrau’r tymor drwy ddilyn y cysylltau isod.

Sicrhewch eich bod yn cadw i fyny gyda phopeth sy’n ymwneud â PCYDDS drwy lwytho i lawr ein hap, UWTSD Student Guide o’ch siop ap. 

Cyn i chi ymuno â ni, sicrhewch eich bod chi wedi cofrestru er mwyn eich galluogi i gael at eich cyllid myfyrwyr a mynychu darlithoedd. Gallwch ail-gofrestru nawr gan clicio ar y fotwm ail-cofrestru.

re-enrol welsh button

Cyrraedd ein Prifysgol


Bywyd Myfyrwyr