Croeso nôl

Rydym ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi'n ôl i PCYDDS am y flwyddyn newydd.

Cewch wybodaeth am eich dyddiad dechrau penodol isod a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’ch cyfrif e-bost myfyrwyr am wybodaeth benodol ynghylch eich cwrs.

Er mwyn sicrhau eich bod yn gallu astudio gyda ni’r flwyddyn nesaf bydd angen i chi ailgofrestru a gallwch wneud hynny nawr drwy MyTSD.

I’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n dychwelyd, bydd eich dyddiadau cychwyn fel a ganlyn:

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) dydd Mercher 27 Medi
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) dydd Iau 28 Medi
 • 4edd flwyddyn (Lefel 7 a blwyddyn olaf graddau Meistr integredig) dydd Gwener 29 Medi

Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol

 • Myfyrwyr newydd: Dydd Llun 25 Medi am 9:30am yn y Prif Dderbynfa, Mount Pleasant
 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:00am ym MH503
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn LRB
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Iau 28 Medi am 9:30am yn LRB

Ysgol Peirianneg

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:30am yn LRB
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00pm yn y Ganolfan Cynhadledd

Ysgol Pensaernïaeth ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol

BSc (Hons) Cadwraeth Amgylcheddol

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 12:30pm yn MG203
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 12:30pm yn MG305

BSc Arolygu Nifer

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 12:30pm yn MG306
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 12:30pm yn MG306

BSc Arolygon Adeiladu

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 12:30pm yn MG306
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 12:30pm yn MG203

BSc Rheolaeth Prosiectau ac Adeiladu

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 12:30pm yn MG204
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 12:30pm yn MG304

BSc Peirianneg Sifil a Rheolaeth Amgylcheddol

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 12:30pm yn MG304
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 12:30pm yn MG304

BSc Technoleg Pensaernïol

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 12:30pm yn MG203
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 12:30pm yn MG301

BSc Pensaernïaeth

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 12:30pm yn MBL01

BSc Ynni Adnewyddadwy a'r Amgylchedd Adeiledig

 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 12:30pm yn MG301

BSc Rheolaeth Eiddo

 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 12:30pm yn MG203

BA/MDes Gwydr (Holl gyrsiau)

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:00am yn AA103
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn AA103
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 9:30am yn yr Ystafell Ddarllen

BA/MDes Dylunio Modurol a Ddylunio Trafnidia

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:00am yn G01
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn G01
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 9:00am yn yr Ystafell Ddarllen

BA/MDes Dylunio Cynnyrch a Ddylunio Cynnyrch ac Arloesi

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:00am yn G07/08
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn G07/08
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 9:00am yn yr Ystafell Ddarllen

BA/MDes Dylunio Patrwm Arwyneb (Holl gyrsiau)

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:00am yn AE501
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn AE501
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 9:00am yn yr Ystafell Ddarllen, ALEX

BA/MArts Celf Gain - Stiwdio, Safle a Chyd-destun

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:00am yn y Stiwdio Celf Gain ar y llawr isaf
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn y Stiwdio Celf Gain ar y llawr isaf

BA/MArts Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:30am yn AE310
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn AE310

BA/MArts Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:30am yn AE310
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn AE310

BA/MArts Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn LT1 (Prif Ddarlithfa 1)
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 11:00am yn LT1 (Prif Ddarlithfa 1)

BA/MArts Celfyddydau Digidol

 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn AC204

BA/MMus Technoleg Cerddoriaeth

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:00am yn Neuadd BBC
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn Neuadd BBC
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Iau 28 Medi am 9:00am yn Neuadd BBC

BA Hons Cerddoriaeth – Cynhyrchiad a Pherfformiad

 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9am yn Neuadd BBC

Mhres Celf a Dylunio, MA Celf Gain, MA Ffotograffiaeth, MA Tecstilau, MA Gwydr, MA Dylunio Patrymau Arwyneb, MA Dylunio Cynnyrch, MSc Dylunio Diwydiannol ac MA Dylunio Cludiant 

 • Dydd Gwener 29 Medi am 9:00am yn yr Ystafell Ddarllen, ALEX

BA/MDes Hysbysebu a Dylunio Brandiau

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn AD601
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn AD603

BA/MDes Dylunio Graffig

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:30am yn AD401
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 9:30am yn AD401
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 9:30am yn AD401

BA/MDes Darlunio

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn AD402
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn AD401
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 1:30pm yn AD507

BA/MArts Animeiddio Cyfrifiadurol 3D

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn AA108a
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn AA108a
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 1:30pm yn AA108a

BA/MArts Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn AA108a
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn AA207
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 1:30pm yn AA207

MA 3D Animeiddio Cyfrifiadurol a MA Cyfathrebiad Gweledol (myfyrwyr newydd)

 • Dydd Gwener 29 Medi am 10:00am yn yr Ystafell Ddarllen, ALEX

Ysgol Seicoleg

BA Sgiliau Cwnsela ac Astudiaethau Rhyngddisgyblaethol

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 1:00pm yn TK255
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn TK255

Tystysgrif Graddedigion mewn sgiliau Cwnsela

 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Llun 25 Medi am 5:00pm yn Ystafell Seminar, Bloc y Llyfrgell, Townhill
 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 1:00pm yn TK255
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn TK255

BSc Seicoleg; BA Astudiaethau Cwnsela a Seicoleg; BA Astudiaethau Addysg a Seicoleg

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 1:00pm yn TK255
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn TK255

Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol

Astudiaethau Addysg

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn TK247
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn TK247

Fusnes

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Iau 28 Medi am 11:00am yn AS301
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Gwener 29 Medi am 11:00am yn ASG05

MBA / Meistr Integredig Llawn Amser

Dydd Gwener 29 Medi am 10:00am yn AS301

MBA / Meistr Amser Rhan Amser

Dydd Llun 25 Medi am 6:00pm yn AS301

Twristiaeth a Lletygarwch

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn AS301
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Gwener 29 Medi am 10:30am yn ASG01
 • Blwyddyn 4 (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 10:00am yn AS305

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn AS229
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:00am yn AS229

Gwasanaethau cyhoeddus

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Iau 28 Medi am 11:00am yn AS228
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Gwener 29 Medi am 10:00am yn AS228

Rheolaeth Chwaraeon

 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) Dydd Mawrth 26 Medi am 12:00pm yn AS228
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) Dydd Gwener 29 Medi am 10:00am yn AS223

Sgiliau ar gyfer y gweithle

Lefel 4 Dydd Mercher 20 Medi am 10:00am yn ASG05