Croeso nôl

carmarthen banner

Rydym ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi'n ôl i PCYDDS am y flwyddyn newydd.

Cewch wybodaeth am eich dyddiad dechrau penodol isod a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’ch cyfrif e-bost myfyrwyr am wybodaeth benodol ynghylch eich cwrs.

Er mwyn sicrhau eich bod yn gallu astudio gyda ni’r flwyddyn nesaf bydd angen i chi ailgofrestru a gallwch wneud hynny nawr drwy MyTSD.

I’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n dychwelyd, bydd eich dyddiadau cychwyn fel a ganlyn:

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) dydd Mercher 27 Medi
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) dydd Iau 28 Medi
 • 4edd flwyddyn (Lefel 7 a blwyddyn olaf graddau Meistr integredig) dydd Gwener 29 Medi

Ysgol Blynyddoedd Cynnar

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) Dydd Mawrth 26 Medi am 9:30am yn CJ4
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) Dydd Mercher 27 Medi am 9:30am yn CJ4

Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) Dydd Mawrth 26 Medi am 9:30am yn RH1
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) Dydd Mercher 27 Medi am 9:30am yn RH1
 • 4edd flwyddyn (Lefel 7) a MA (Lefel 7) Dydd Gwener 29 Medi am 9:30am yn TL03

Meistr Integredig mewn Astudiaethau Cymdeithasol ac Astudiaethau Addysg - Dydd Mercher 27 Medi am 9.30am yn RH1

MA Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a MA Gwaith Ieuenctid – Dydd Sadwrn 30 Medi am 9:30am yn y Prif Derbynfa

Ysgol Chwaraeon, lechyd ac Addysg Awyr Agored

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn Hen Goleg 1
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) Dydd Mercher 27 Medi am 12:00pm yn Hen Goleg 1

Celf a Dylunio

BA Cynhyrchu Cyfryngau Newydd a BA Ffilm a Diwylliant Gweledol

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:30am yn TL12
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:30am yn TL10

Ysgol Fusnes

Holl gyrsiau

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn TL05
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) Dydd Mercher 27 Medi am 11:30am yn TL05

 Canolfan Addysg Athrawon DeOrllewin Cymru

BA Primary education with QTS & BA Addysg Gynradd gyda SAC

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) Dydd Mercher 27 Medi am 9:00am yn y Stiwdio
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) Dydd Iau 28 Medi am 10:15am yn RH1

Ysgol Seicoleg 

BSc Seicoleg Gymhwysol

 • 2il flwyddyn (Lefel 5) Dydd Mawrth 26 Medi am 10:00am yn TL06
 • 3edd flwyddyn (Lefel 6) Dydd Mercher 27 Medi am 10:00am yn TL06