Croeso nôl

Lampeter Banner

Rydym ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi'n ôl i PCYDDS am y flwyddyn newydd.

Byddwch chi’n dechrau’n ôl ddydd Llun 25 Medi gyda’r newyddion diweddaraf gan y Gyfadran ac Undeb y Myfyrwyr yn Neuadd y Celfyddydau am 13:15

Er mwyn sicrhau eich bod yn gallu astudio gyda ni’r flwyddyn nesaf bydd angen i chi ailgofrestru a gallwch wneud hynny nawr drwy MyTSD.

Byddwch chi’n gallu dewis eich modylau ar ôl cofrestru, gyda’r holl wybodaeth am fodylau ar Moodle.  Anfonir manylion llawn i’ch cyfrif e-bost myfyriwr.

Fe welwch eich amserlen wythnos gyntaf isod;

Rhaglen 2il a 3edd flwyddyn Llambed 2017-18