Celfyddydau Perfformio Abertawe

Profiad Ysgol Gelf mewn Prifysgol Gyfoes

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sydd â chariad at berfformio. Myfyrwyr sy’n cael eu hysbrydoli gan arbrofi gyda ffiniau arfer perfformio drwy gydweithio rhyngddisgyblaethol gydag artistiaid creadigol, cerddorion a gwneuthurwyr o bob math.

 

 

 

RYDYM YN CYNNIG ymagwedd ddwys, seiliedig ar arfer at astudio, gyda chydbwysedd arloesol o hyfforddiant ymarferol a danategir gan astudiaethau academaidd. I sicrhau bod ein cyrsiau’n parhau i fod yn berthnasol o fewn diwydiant sy’n newid yn gyson, mae sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael ymgysylltu ag ymarferwyr o bwys cenedlaethol a rhyngwladol wrth wraidd ein haddysgu a’n dysgu.

Fel myfyrwyr, byddwch yn dysgu drwy ‘wneud’, drwy ymgysylltu â’ch gilydd, eich cynulleidfa a’r gymuned drwy eich gwaith creadigol. Mae ein hymrwymiad i lwyfannu a dathlu gwaith ein myfyrwyr mewn gwyliau a digwyddiadau yn cyfrannu at berfformiadau arloesol o safon arbennig o uchel, ac yn darparu cyfleoedd allweddol i gael gwaith yn y dyfodol. 

RYDYM YN ANNOG cynaliadwyedd cyflogaeth trwy sgiliau trosglwyddadwy a chreadigol, gan gysylltu arfer proffesiynol i gyfleoedd gwaith cyson ar gyfer ein graddedigion.  Bob blwyddyn, bydd eich arfer creadigol yn datblygu drwy weithio mewn amrywiaeth o fformatau a lleoliadau cyffrous ac arloesol, gan herio ffiniau perfformio a rhoi ichi lu o gyfleoedd i arddangos eich gwaith.

Cyrsiau Israddedig

BA Applied Drama

DYLUNIWYD y cwrs hwn i’r rheiny sy’n caru perfformio ac yn cael eu cyffroi gan ei rôl mewn lleoliadau cymunedol, addysgol a therapiwtig. Mae drama gymhwysol yn dysgu’r myfyriwr i greu a chyflwyno gweithgareddau perfformio cyfranogol y tu allan i leoliadau theatr traddodiadol gan ddefnyddio ymagweddau arloesol ac unigryw, mewn cydweithrediad ag ymarferwyr a chwmnïau proffesiynol. Cyfeirir ato’n aml fel Theatr er Newid (‘Theatre for Change’), ac mae Drama Gymhwysol yn cynnig llwybr amgen at yrfa yn y Celfyddydau Perfformio.

BA (Hons) Contemporary Performance

MAE’R CWRS HWN yn gwau perfformiad corfforol a lleisiol gyda chyfryngau a thechnoleg i greu perfformiadau rhyngddisgyblaethol, arbrofol sy’n archwilio i ffyrdd modern o rannu straeon modern. Mae ein myfyrwyr Perfformio Cyfoes hefyd yn weledol iawn, gan gynhyrchu theatr stryd arloesol a digwyddiadau perfformio ar draws y ddinas.