Dylunio Modurol, Cynnyrch & Trafnidia


Rydym yn annog ein myfyrwyr i fod yn chwilfrydig, blaengar ac i gofleidio heriau creadigol dylunio a gwneud er dyfodol cynaliadwy. 

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau dylunio mewn Dylunio Modurol, Trafnidiaeth a Chynnyrch a gyflwynir yng nghampws bywiog Abertawe yn Adeilad Dinefwr a’r Gyfnewidfa Ddylunio Alex newydd. Mae gan ein myfyrwyr eu gweithfannau unigol eu hunain mewn stiwdios un-pwrpas a mynediad at weithdai arbenigol helaeth, llyfrgell a chyfleusterau addysgu.

Mae ein stiwdios dylunio â chymorth cyfrifiadur yn llawn y fersiynau diweddaraf o feddalwedd CAD 2D a 3D o safon ddiwydiannol, sy’n cynnwys Adobe Creative Suite, Solidworks ac Autodesk Alias, VRed a Sketchbook Pro. Mae gan ein gweithdai ystod eang o offer arbenigol traddodiadol a thechnolegau argraffu 3D a thorri â laser a chwistrell ddŵr o’r radd flaenaf i’ch caniatáu i archwilio i ystod o brosesau a defnyddiau gan gynnwys ffabrig, lledr, pren, metel, cerameg, clai steilio modurol, plastigau a gwydr.

Un o nodweddion allweddol ein holl gyrsiau yw’r pwyslais ar brosiectau byw a chydweithredu gyda diwydiant. O ganlyniad, caiff ein graddedigion eu hyfforddir i fod yn unigolion creadigol arloesol a mentrus a chanddynt y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i fod yn ddylunwyr masnachol, ar draws ystod enfawr o lwybrau gyrfa. Felly, os ydych chi’n uchelgeisiol ac yn dymuno gwneud gwir wahaniaeth ar y byd o’ch cwmpas, edrychwch ar y cyrsiau rydym yn eu cynnig...

I drefnu ymweliad â’r gyfadran, cliciwch yma.

Ymchwil

facebook  Instagram  twitter  pinterest  youtube