Dylunio Patrwm Arwyneb & Gwydr

Dylunio Patrwm Arwyneb & Gwydr


Diben y portffolio Dylunio Patrwm Arwyneb yw annog cariad at greu arwynebau ac adeileddau cyffrous ac arloesol, sy’n ystyried lliw, gwead, delwedd a chysyniad o fewn cyd-destun ymarfer dylunio cyfoes.

Mae’r byd i gyd o’ch blaen chi ar y cwrs hwn. Mae gennym ystod anhygoel a rhagorol o offer digidol a chyfleusterau gan gynnwys ystafelloedd cyfrifiadura moethus, torwyr ac ysgrythwyr laser, argraffwyr tecstil digidol, a brodwr digidol a thorrwr chwistrell dŵr. Mae ein hoffer annigidol yr un mor sylweddol ac mae gennym gyfleusterau lliwio, printio sgrin, pwytho, gwaith metel a llawer mwy. Yn ogystal â hyn, fe gewch eich lle personol eich hun yn ein stiwdio fywiog a golau ym mhob blwyddyn o'r cwrs.

Mae ein cyrsiau Gwydr sefydledig sy'n enwog ledled y byd yn dod â thraddodiadau gorau gweithio â llaw ym maes gwydr at ei gilydd â’r technolegau creadigol diweddaraf. Mae myfyrwyr yn astudio arferion gwydr traddodiadol a chyfoes a danategir gan sgiliau cadarn, cynaliadwy sy'n cynnwys darlunio, dylunio a gwneud. Mae myfyrwyr yn adeiladu ar eu gwybodaeth a’u sgiliau o weithio gyda gwydr trwy weithio mewn stiwdio a gweithdai. 

Mae’r ddau lwybr gwydr yn cynnig y cyfle i ffocysu ar elfennau penodol celf, dylunio a gwneud celf.