Gemma Curtis

Gemma Curtis Stained Glass

Gemma Curtis, Stained Glass Conservator, Holy Well Studios

Graddiodd Gemma yn 2011 ac mae hi wedi bod yn gweithio yn Holy Well Glass yng Ngwlad yr Haf ers pedair blynedd a hanner.  Rhoddwyd iddi wobr crefftwriaeth  George ac Evelyn Gee yn 2016

“Newidiodd fy amser yn Abertawe fy mywyd mewn ffordd nad oeddwn yn gwybod ei fod yn bosibl. Rwy’n caru fy ngwaith a phob diwrnod y byddaf yn deffro, mae hynny’n fy ngwneud yn hapus. Rhoddodd y cwrs i mi’r blociau adeiladu sydd eu hangen i gymryd y cam nesaf yn fy ngyrfa, o sgiliau gwydro cychwynnol i arddull baentio draddodiadol. Mae pob agwedd ar fy ngwaith wedi’i seilio ar Abertawe mewn un ffordd neu’r llall, o hanes gwydr lliw i ddylunio a gwneud comisiynau newydd”. 

http://www.holywellglass.com/

Bianca Divito

Ganwyd Bianca Divito yn Iwerddon ac astudiodd yn Adran Wydr Ysgol Gwydr Pensaernïol Coleg Celf Abertawe.

Bianca Divito

Wedi iddi gwblhau ei gradd BA Anrhydedd mewn Gwydr Pensaernïol, rhoddwyd iddi’r Wobr Ragoriaeth Fawreddog gan Y Worshipful Company of Glaziers and Painters of Glass yn Llundain a roddodd iddi’r cyfle i gael ei hyfforddi mewn llu o brif stiwdios gwydr y DU a’r Almaen.

Sefydlodd ei harfer mewn stiwdio yn Iwerddon yn 2006 ac ers hynny bu’n gweithio ar amrywiaeth o gomisiynau i ddylunio a gosod celf wydr wreiddiol mewn cartrefi preifat a mannau cyhoeddus, yn ogystal â gwarchod gwydr lliw amhrisiadwy eglwysi.  Gan gydnabod ei doniau arloesol mewn celf gwydr ac am greu nodweddion pwrpasol gerddi, gwahoddodd y Royal Horticultural Society Divito i arddangos ei gwaith yn Sioe Flodau enwog Chelsea yn 2012. Enillodd ei “Gardd Gwydr” a grëwyd ar y cyd â Damien Keane Garden Design un o brif acolâdau’r sioe.  Mae estheteg gwaith Divit yn gyfoes, gan integreiddio crisialau a cherrig lled-werthfawr gyda’i safon creadigol y gallwch ei deimlo gymaint ag y gallwch ei weld.  Mae ei harddull nodweddiadol yn asio ei harbenigedd arbenigol iawn fel crefftwr gydag estheteg arbrofol celf gain.

 ‘Wrth i mi weithio’n dawel yn fy stiwdio wydr y dyddiau yma, ni allaf helpu gweld eisiau’r bywyd a’r enaid a brofais yn yr adran wydr yn Abertawe yn ystod fy astudiaethau.  Ni does unman arall rwyf wedi ymweld ag e’n debyg iddo, mae’n em ymhlith y cerrig a’r unig beth rwy’n flin amdano yw na wnes i aros yn hirach i orffen fy MA pan oedd gen i’r cyfle. Buaswn yn argymell y radd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn celf gwydr lliw'.  Bianca Divito

 

Web: www.biancadivito.com