Cynllun Ffioedd a Mynediad

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cymeradwyo Cynlluniau Ffioedd a Mynediad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan ei chaniatáu i osod ffioedd dysgu am ei chyrsiau israddedig ar gyfer ymgeiswyr llawn amser o’r DU/UE.

Mae'r ffioedd hyn yn caniatáu i’r Brifysgol barhau i ddarparu profiad prifysgol o’r safon uchaf ar gyfer myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd ac i ddarparu cyllid ar gyfer cyfleusterau ychwanegol i fyfyrwyr.

Cymeradwyir y cynllun ffioedd gan Gyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i ddatblygu mewn ymgynghoriad ag Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

O 2018/19 mae’n bosibl y bydd lefelau uchafswm ffioedd yn cynyddu yn unol â datganiad Llywodraeth Cymru, yn amodol ar newidiadau yn Rheoliadau Addysg Uwch (Symiau) (Cymru) 2015 a chymeradwyaeth CCAUC am gynllun ffioedd a mynediad diwygiedig ar gyfer 2018/19. Bydd y Brifysgol yn cyfleu newidiadau i unrhyw fyfyrwyr neu ddarpar fyfyrwyr sy’n cael eu heffeithio gan gynnydd o’r fath drwy amrywiaeth o sianeli cyfathrebu'n cynnwys llythyr, e-bost a thrwy hysbysiad ar adran ffioedd gwefan y Brifysgol.

Cynlluniau Ffioedd (dogfennau PDF)