Ffioedd Dysgu

Ein Ffioedd Dysgu

Mae'r dudalen hon yn amlinellu ein ffioedd dysgu safonol ar gyfer rhaglenni.

Sylwch: Mae ffioedd rhai rhaglenni'n ansafonol, felly cysylltwch â'r Swyddfa Gyllid am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr Newydd

Israddedig

Pob Gradd Israddedig  £9,000
Tystysgrif Addysg Uwch £9,000
Diploma Addysg Uwch £9,000
Gradd Sylfaen £9,000

 

Ôl-raddedig

Pob Gradd Meistr safonol £4,010
Tystysgrif Ôl-raddedig £1,337
Diploma Ôl-raddedig £2,673
Phd llawn amser £4,010
Phd rhan amser £2,005

Manylion Ffioedd 2016/17

Ceir gwybodaeth ariannol i fyfyrwyr Rhyngwladol ar dudalen y Swyddfa Ryngwladol.

DS: Os yw myfyriwr yn talu ffioedd drwy'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ac yna'n tynnu'n ôl cyn Rhagfyr 1af yn ystod unrhyw flwyddyn academaidd, yna codir tâl yn uniongyrchol ar y myfyriwr a fydd yn gyfran o'r ffi dyledus.