Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Mae gradd ôl-raddedig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn fuddsoddiad gwych, p’un a oes arnoch eisiau sefyll allan wrth wneud cais am swyddi, cael dyrchafiad neu ddysgu rhagor am ddiddordeb oes ochr yn ochr ag unigolion o’r un meddylfryd.

Byddwch yn elwa o amgylchedd cyfoethog a symbylol lle mae staff yn ymgymryd â gwaith ymchwil yn weithredol a lle daw ein myfyrwyr o bob cwr o’r DU a thu hwnt. 

Chwiliwch eich cyrsiau isod.

Rydym yn cynnig graddau Meistr yn y Celfyddydau a Meistr yn y Gwyddorau sy’n cyfuno 120 o gredydau a addysgir gyda 60 o gredydau o ddarn o waith ymchwil neu astudiaeth fanwl.  Fel arfer, byddwch yn astudio rhwng 6 ac 8 modwl a addysgir ac, yn amodol ar eich maes pwnc, byddwch yn gallu cyfuno dosbarthiadau dewisol gyda modylau gorfodol.

Hefyd, gallwch wneud llawer o’n graddau Meistr yn y Celfyddydau fel rhan o radd Meistr Ymchwil (MRes). I gael y radd hon, fel arfer dim ond 3 modwl (60 credyd) y byddwch yn eu hastudio a byddwch yn cynhyrchu darn mwy o waith ymchwil, gwerth 120 credyd.

Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion a Addysgir 2015

Cafodd YDDS ganlyniadau ardderchog yn Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion a Addysgir 2015; dyma’r uchafbwyntiau:

  • Cytunodd 91% (272/300) o atebwyr bod y staff yn frwdfrydig am yr hyn y maent yn ei addysgu.
  • Cytunodd 88.2% (253/287) o atebwyr eu bod yn cael eu hannog i ofyn cwestiynau neu i gyfrannu mewn sesiynau a addysgir  (wyneb i wyneb a/neu ar-lein).
  • Cytunodd 84% (257/306) o atebwyr bod y cwrs yn eu symbylu’n ddeallusol.
  • Cytunodd 83.3% (255/306) o atebwyr bod y cwrs wedi cyfoethogi eu gallu academaidd.

Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2013/14

Mae gan YDDS raddedigion cyflogadwy – yn Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2013/14, mae 97% o fyfyrwyr ôl-raddedig YDDS, sy’n hanu o’r DU, mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.