Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig

Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Mae ymchwil yn gwbl ganolog i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol
 • Astudiaeth doethurol hyblyg trwy astudiaethau preswyl neu ddysgu o bell
 • Prifysgol hanesyddol, a arweinir gan ymchwil

Mae ymchwil ac ysgolheictod yn gwbl ganolog i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn croesawu ceisiadau i raddau ymchwil ac mae gennym brofiad sylweddol o oruchwylio myfyrwyr preswyl a rhai sy’n astudio o bell wrth iddynt gwblhau eu hastudiaethau.

Ein Graddau Ymchwil

 • Meistr Athroniaeth trwy Ymchwil – MPhil
 • Meistr Ymchwil - Mhres
 • Doctor Athroniaeth trwy Ymchwil – PhD
 • Doethuriaeth Broffesiynol - yn cynnwys y DBA
 • Doctor trwy Waith Cyhoeddedig – PhD

Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion Ymchwil 2015

Cafodd YDDS ganlyniadau ardderchog yn Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion Ymchwil 2015; dyma’r uchafbwyntiau:

 • Cytunodd 89% (146/164) o atebwyr bod eu sgiliau dadansoddi beirniadol a gwerthuso canfyddiadau a chanlyniadau wedi datblygu yn ystod eu rhaglen.
 • Cytunodd 88% (145/165) o atebwyr eu bod yn deall y safon ofynnol ar gyfer eu traethawd hir.
 • Cytunodd 88% (146/166) o atebwyr eu bod yn deall eu cyfrifoldebau fel myfyriwr gradd ymchwil. 
 • Cytunodd 88% (144/164) o atebwyr bod eu sgiliau cymhwyso methodoleg, offer a thechnegau ymchwil priodol wedi datblygu yn ystod eu rhaglen.
 • Cytunodd 88% (141/160) o atebwyr bod eu goruchwylydd/wyr yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth pwnc sydd eu hangen i gefnogi eu hymchwil.

Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2013/14

Mae gan YDDS raddedigion cyflogadwy – yn Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2013/14, mae 97% o fyfyrwyr ôl-raddedig YDDS, sy’n hanu o’r DU, mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Ydw i’n gymwys?

Fel arfer, gofynion mynediad ymgeiswyr ar gyfer graddau ymchwil yw gradd anrhydedd ail ddosbarth uwch neu radd Meistri sy’n berthnasol i’r prosiect ymchwil arfaethedig a ddyfarnwyd gan Brifysgol yn y DU neu Brifysgol gydnabyddedig arall neu sefydliad addysg uwch, neu gan y Cyngor Dyfarniadau Academaidd Cenedlaethol (CNAA). Dylid trafod gofynion mynediad ymhellach gyda’r Ysgol.

Beth fydd y gost?

Mae’r ffioedd yn amrywio’n ôl y rhaglen rydych yn gwneud cais amdano, hyd y cwrs a p’un a ydych yn astudio’n amser llawn neu’n rhan-amser. Ffioedd

Pryd alla’ i ddechrau?

Mae yna 3 dyddiad derbyn y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr ymchwil:

Dyddiad dechrau 1 Hydref  1 Chwefror  1 Mehefin
Gwneud cais cyn: 1 Awst   1 Rhagfyr   1 Ebrill

 

Ble a sut alla’ i astudio?

Naill ai adref neu yn un o’n campysau, yn rhan-amser neu’n amser llawn.