Ffioedd Ôl-raddedig

Ffioedd y Flwyddyn

Mae’r holl ffioedd a restrir ar gyfer cyrsiau safonol a wneir yn llawn amser, ar wahân i’r DBA a’r DProf y codir ffi amdanynt fesul blwyddyn astudio. Gall ffioedd rhai cyrsiau a chymwysterau proffesiynol amrywio, cysylltwch â’n Hadran Gyllid am wybodaeth fanwl.

 

2015/16 

  

 

2016/17 

 

DU / UE

Rhyngwladol  

DU / UE

    Rhyngwladol
Tystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd) £1,310 £3,667   £1,337   £3,740
Diploma Ôl-raddedig (120 credyd) £2,620 £7,333   £2,673   £7,480
TAR gyda SAC  £9,000 Amh   £9,000    Amh
MA / MSc /Mth / MBA (180 credyd)                £3,930.00    £11,000.00   £4,010   £11,220 
MMin (180 credits) £3,930 £11,000   £4,010   £11,220
MRes (180 credits) £3,930.00 £12,000.00   £4,010    £12,240 
MA mewn Astudiaethau Llafar Uwch (WIAV)   £9,945.00 £14,800.00   £10,145    £15,100
MPhil / PhD  £3,930 £12,000   £4,010   £12,240
DBA / DProf* £9,000 ar gais   £9,180   ar gais

 

Ffioedd Rhan-amser 

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau, codir ffioedd rhan amser fel cyfran o’r ffi llawn amser.Golyga hyn yn gall ffioedd rhan amser amrywio yn ôl nifer y modylau a wneir bob blwyddyn. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau’n gofyn i chi wneud o leiaf 2 fodwl y flwyddyn. Am wybodaeth fanwl, cysylltwch â’n hadran gyllid.

* Mae’r ffioedd a nodir ar gyfer y DBA a’r cymwysterau Doethuriaeth Broffesiynol yn cael eu codi fesul blwyddyn.

 

Talu mewn rhandaliadau 

Gallwch dalu ffioedd dysgu mewn rhandaliadau os ydych chi’n talu’r ffi eich hunan. Dyma sut y byddwch yn talu’r rhandaliadau:

  • Mae ffioedd hyd at £250 yn daladwy mewn 1 rhandal ar ddechrau’r tymor cyntaf
  • Mae ffioedd rhwng £251 a £1000 yn daladwy mewn 2 randal ar ddechrau’r tymor cyntaf a’r ail dymor
  • Mae ffioedd dros £1001 yn daladwy mewn 3 rhandal ar ddechrau bob tymor