Cymorth Sgiliau Astudio

lecturer and student working on a computer

Mae cymorth Sgiliau Astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau.

Dewch i loywi’ch sgiliau astudio er mwyn cyflawni’ch potensial o’r lefel sylfaen i’r lefel ôl-raddedig. Cynigir cymorth gydag ymchwil, cyfeirnodi, osgoi llên-ladrad, ysgrifennu academaidd, meddwl critigol, sgiliau cyflwyno, cynllunio a threfnu yn ogystal â pharatoi ar gyfer arholiadau.

Mae’r gefnogaeth wedi’i lunio i ychwanegu at, yn hytrach na chymryd lle, y dysgu pwnc penodol a’r cyngor a’i darperir gan eich tiwtoriaid academaidd. Yr ydym yn cydnabod bod cymorth emosiynol yn hanfodol er mwyn cadw cydbwysedd ymhob agwedd o fywyd myfyrwyr; darperir y gefnogaeth benodol yma ar amserlenni o amgylch y campws.

Bydd modd i fyfyrwyr sy’n astudio o bell gael mynediad i’r Gwasanaeth Cymorth Astudio o Bell.

studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

 

Sgiliau Astudio ar Gampws Caerfyrddin

ADEILAD MYDDFAI, GWASANAETHAU MYFYRWYR

Dydd Llun 1yh - 4yp
Dydd Mawrth 1yh - 4yp
Dydd Mercher 2yh - 5yp
Dydd Iau 9yb - 12 canol dydd
Dydd Gwener 9yb -  12 canol dydd 

Campws Llambed

ADEILAD CAERGAINT

Dydd Llun 1yp - 4yp - Julie Davis 
Dydd Mawrth 1yp - 4yp - Kate Butler
Dydd Mercher 1yp - 4yp - Ian Humphery (sesiwn Technoleg Gynorthwyol un-pwrpas)
Dydd Iau 1yp - 4yp -Rose Shackleton-Jones
Dydd Gwener 1yp - 4yp - Ian Richards

Campysau Abertawe

Allt –y –Dref

Dydd Llun 12 hanner dydd - 1.30yp Gwasanaethau Myfyrwyr, Bloc Addysgu a Dysgu, Llyfrgell Allt-y-Dref
Ystafell TL02 Jane Masters - jane.masters@uwtsd.ac.uk

Dydd Mercher 1yp - 2.30yp
Ystafell TL02 Adrian Davis - a.davis@uwtsd.ac.uk

Mount Pleasant

Dydd Mercher 12 hanner dydd - 1.30yp
Ystafell MT102 (Llawr 1af Adeilad Cadogan) – David Toft - david.toft@uwtsd.ac.uk

Dydd Mercher 2yp - 3.30yp

Ystafell MH302 (3ydd Llawr Prif Adeilad) – David Toft - david.toft@uwtsd.ac.uk

Adeilad Alex

Dydd Llun 3yp – 5yp
Ystafell AAG01B - Suzanne Callen  - s.callen@uwtsd.ac.uk

Dydd Mawrth 3yp – 4yp
Ystafell AAG01B - Suzanne Callen  -  s.callen@uwtsd.ac.uk

Dynefwr

Dydd Mawrth 5yp – 7yp
Ystafell Dawel ACGW1 Llawr Is - Suzanne Callen - s.callen@uwtsd.ac.uk

Dydd Iau 10yb – 11yb
Ystafell Dawel ACGW1 Llawr is - Suzanne Callen - s.callen@uwtsd.ac.uk

 

Campws Busnes Abertawe

Dydd Llun 11yb – 1yp

ASG13 – Hannah Meiklejohn - hannah.meiklejohn@uwtsd.ac.uk

Dydd Mawrth 11yb - 1 yp

ASG13 – Brian Manton - brian.manton@uwtsd.ac.uk

Dydd Iau 11yb – 1yp

ASG13 – Clare Rees - clare.rees@uwtsd.ac.uk

Sgiliau Astudio o Bell

Dydd Llun 10yb -12 hanner dydd - Helen Jones
Dydd Mercher 10yb  -12 hanner dydd - Helen Jones
Dydd Gwener 10yb - 12 hanner dydd - Helen Jones

E-bost: studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Ffôn: 01267 676830

Gall unrhyw fyfyrwyr cysylltu â Sgiliau Astudio O Bell wrth ddefnyddio e-bost, ffôn neu Skype ar yr amserau uwch.