Cymorth Sgiliau Astudio

lecturer and student working on a computer

Mae cymorth Sgiliau Astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau.

Dewch i loywi’ch sgiliau astudio er mwyn cyflawni’ch potensial o’r lefel sylfaen i’r lefel ôl-raddedig. Cynigir cymorth gydag ymchwil, cyfeirnodi, osgoi llên-ladrad, ysgrifennu academaidd, meddwl critigol, sgiliau cyflwyno, cynllunio a threfnu yn ogystal â pharatoi ar gyfer arholiadau. Mae’r gefnogaeth wedi’i lunio i ychwanegu at, yn hytrach na chymryd lle, y dysgu pwnc penodol a’r cyngor a’i darperir gan eich tiwtoriaid academaidd. Yr ydym yn cydnabod bod cymorth emosiynol yn hanfodol er mwyn cadw cydbwysedd ymhob agwedd o fywyd myfyrwyr; darperir y gefnogaeth benodol yma ar amserlenni o amgylch y campws.

Bydd modd i fyfyrwyr sy’n astudio o bell gael mynediad i’r Gwasanaeth Cymorth Astudio o Bell.

studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

 

Sgiliau Astudio ar Gampws Caerfyrddin

ADEILAD MYDDFAI, GWASANAETHAU MYFYRWYR

Dydd Llun 1yh - 4yp
Dydd Mawrth 1yh - 4yp
Dydd Mercher 2yh - 5yp
Dydd Iau 9yb - 12 canol dydd
Dydd Gwener 9yb -  12 canol dydd 

Campws Llambed

ADEILAD CAERGAINT

Dydd Llun 1yp - 4yp - Dr Ian Richards
Dydd Mawrth 1yp - 4yp - Kate Butler
Dydd Mercher 1yp - 4yp - Ian Humphery (sesiwn Technoleg Gynorthwyol un-pwrpas)
Dydd Iau 1yp - 4yp - Julie Davis
Dydd Gwener 1yp - 4yp - Dr Adrian Davis

Campysau Abertawe

TOWNHILL:
Dydd Llun 3yp - 6yp Gwasanaethau Myfyrwyrm Bloc Addysgu a Dysgu, Llyfrgell Townhill
Cyfrwng Saesneg - Adrian Davis - Ystafell TL02
Cyfrwng Cymraeg - Ruth Cook - Ystafell TL04

MOUNT PLEASANT:
Dydd Mercher 12 hanner dydd - 3.00yp
Ystafell MT102 (llawr 1af Adeilad Cadogan) -  David Toft

ADEILAD ALEX:
Dydd Mercher 1.30yp - 4.30yp
Cefn y Stiwdio Celf Sylfaen - Rose Shackleton-Jones

DINEFWR:
Dydd Mawrth 5yh - 6yh
Ystafell Dawel ACGW1 Llawr Isaf - Suzanne Callen

Dydd Gwener 10yb - 12 hanner dydd
Ystafell Dawel ACGW1 Llawr Isaf - Suzanne Callen

CAMPWS BUSNES ABERTAWE:
Dydd Mercher 4yp - 5yp a Dydd Iau 3yp -5yp
ASG06 - Brian Manton

Sgiliau Astudio o Bell

Dydd Llun 10yb -12 hanner dydd
Dydd Mercher 10yb  -12 hanner dydd
Dydd Gwener 10yb - 12 hanner dydd

E-bost: studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Ffôn: 01267 676830

Gall unrhyw fyfyrwyr cysylltu â Sgiliau Astudio O Bell wrth ddefnyddio e-bost, ffôn neu Skype ar yr amserau uwch.