Marchnata a Recriwtio

Manylion Cyswllt Marchnata

Uwch Swyddog Recriwtio a Derbyn

Melanie Jones
Ffôn : 01570 424799 ext. 4799 and ext. 6794
Mob: 07974 817457
Ebostmelanie.jones@tsd.uwtsd.ac.uk

Uwch Swyddog Recriwtio Myfyrwyr ( Addysg Oedolion a Chymuned)

Eve Warburton
Ffôn : 01570 424867 ext. 4867
Mob: 07970 746370
Eboste.warburton@tsd.uwtsd.ac.uk


Cyfieithydd

Sioned Pugh
Ffôn : 01792 481000 ext 4689
Ebostsioned.pugh@sm.uwtsd.ac.uk

Cydlynydd Cerbyd Marchnata & Chymorth Gweinyddol

Mark Stevens
Ffôn : 01792 481207 ext. 4207
Ebostmark.stevens@sm.uwtsd.ac.uk

Swyddog Cymorth Marchnata

Wendy Davies
Ffôn : 01570 424855 ext. 4855 and ext.6789
Mob: 07891 203690
Ebostw.davies@tsd.uwtsd.ac.uk

Cyfadran Celf a Dylunio

Georgina White
Ffôn: 01792 481275 ext. 3275
Ebostgeorgina.white@sm.uwtsd.ac.uk

Cyfadran Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg 

Kim Wills
Ffôn: 01792 481269 ext. 3269
Ebostkim.wills@sm.uwtsd.ac.uk

Cyfadran Busnes a Rheolaeth

Jamie Tavender
Ffôn: 01792 481256 ext.3256
Mob: 07771 592163
Ebost: jamie.tavender@sm.uwtsd.ac.uk

Cyfadran of Addysg a Cymunedau

Enw 
Ffôn
Ebost

Cyfadran Dyniaethau a Berfformio

Abigail Jenkins
Ffôn:
Ebostabigail.jenkins@tsd.uwtsd.ac.uk

Michelle Thomas
Ffôn: 01267 676791 ext. 6791
Mob: 07891 187245
Ebostmichelle.davies@tsd.uwtsd.ac.uk

Uwch Swyddog Marchnata - Golygydd

Catherine Owen-Williams
Ffôn: 01792 481003
Ebostcatherine.owen-williams@sm.uwtsd.ac.uk

Uwch Swyddog Marchnata - Ymgyrchoedd Israddedig a Digidol

John Saint Clare Williams
Ffôn: 01792 481263 ext. 3263
Mob: 07789866075
Ebostjohn.williams@sm.uwtsd.ac.uk

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau

Melanie Jones
Ffôn: 01570 424799 ext. 4799 and ext. 6794
Mob: 07974 817457
Ebostmelanie.jones@tsd.uwtsd.ac.uk

Swyddog Ymgyraedd yn Ehangach

Trystan Wyn Rees
Ffôn: 01267 676792 ext. 6792
Mob: 07875 974920
Ebostt.rees@tsd.uwtsd.ac.uk