Dewch i Gwrdd â’r Tîm Profiadau Myfyrwyr

Mae’r Adran Profiadau Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Undeb y Myfyrwyr i helpu i ddatblygu’n barhaus brofiadau cadarnhaol i fyfyrwyr yn PCYDDS. Dyma ychydig yn rhagor am yr hyn a wnawn a sut i gysylltu â ni...


Dr Mirjam Plantinga: Pro Is-Ganghellor Cysylltiol (Profiadau Myfyrwyr)

Mae gan Mirjam rôl arwain strategol a gweithredol ar draws y Brifysgol ynghylch ymgysylltu â myfyrwyr, y modd y’u cynrychiolir a gwella profiadau myfyrwyr ar draws pob campws.  Mae hi hefyd yn ymwneud â chynyddu bodlonrwydd myfyrwyr a pherfformiad y Brifysgol mewn tablau cynghrair ac arolygon. 

Hyfforddodd Mirjam yn y clasuron a bu gynt yn Ddeon Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio.

m.plantinga@uwtsd.ac.uk

 

Estelle Hart: Rheolwr Profiadau Myfyrwyr Dros Dro

Estelle yw rheolwr dros dro’r tîm profiadau myfyrwyr ac mae ganddi rôl strategol a gweithredol o ran datblygu a rheoli’r Adran Profiadau Myfyrwyr er mwyn sicrhau bod profiadau myfyrwyr yn gadarnhaol ac yn neilltuol.  Mae Estelle yn gweithio mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr i hwyluso cynrychiolaeth myfyrwyr effeithiol ar draws y Brifysgol, a sicrhau y diwellir anghenion y myfyrwyr.

Gwelwch Estelle ynghylch Mentrau ymgysylltu â myfyrwyr, Arolygon (NSS, PTES, PRES, UKES), Cynrychiolaeth Myfyrwyr.  

Estelle.Hart@uwtsd.ac.uk | 01792 481071 (Ext #4071)

 

Rhiannon Lleision-Jones: Uwch Swyddog Profiad Myfyrwyr

Rhiannon yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Cynadleddau Profiadau Myfyrwyr ac archebion Dylunio Bywyd. Mae hi’n delio ag ymholiadau cyffredinol ynghylch Profiadau Myfyrwyr ac yn rheoli’r Bwletin a Sesiynau Sgiliau.

Gwelwch Rhiannon ynghylch ymholiadau Dylunio Bywyd, Bwletin Myfyrwyr, Ras i’r Farchnad ac ymholiadau cyffredinol ynghylch profiadau myfyrwyr

Rhiannon.lleision-jones@uwtsd.ac.uk l 01792 481225 (Ext #3225)

 

Lewis Pearson: Uwch Swyddog Datblygu Dylunio Bywyd

Mae Lewis yn datblygu’r bwletin myfyrwyr, yn rheoli gwefan Dylunio Bywyd a’r calendr digwyddiadau myfyrwyr.  Mae e hefyd yn cyflwyno gweithdai Dylunio Bywyd ac yn helpu gyda’r sesiynau sy’n seiliedig ar sgiliau.  

Gwelwch Lewis ynghylch ymholiadau'r Bwletin Myfyrwyr, calendr digwyddiadau myfyrwyr a gwefan Dylunio Bywyd.

Lewis.pearson@uwtsd.ac.uk | 01792 481225 (Ext #3225)

 

Candice Colclough: - Cynorthwyydd Gweinyddol

Candice yw cynorthwyydd gweinyddol yr adrannau, ac mae’n gyfrifol am y cynnwys ar dudalen digwyddiadau Dylunio Bywyd, casglu a threfnu data, a dyletswyddau gweinyddol eraill.

Gweler Candice ynghylch: digwyddiadau myfyrwyr, ymholiadau cyffredinol

Candice.colclough@uwtsd.ac.uk l 01792 481220 (Ext #3220)

 

Kay-Marie Webster: Cynorthwyydd Profiadau Myfyrwyr (Intern)

Mae Kay yn rhoi cymorth gweinyddol i’r tîm profiadau myfyrwyr ac yn cofnodi data adrannol.  Mae hi hefyd yn gyfrifol am gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Dylunio Bywyd ac am hyrwyddo digwyddiadau.  

Gwelwch Kay ynghylch ymholiadau cyffredinol a hyrwyddo drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol Dylunio Bywyd

Kay.webster@uwtsd.ac.uk  | 01792 481225 (Ext #3225) 

 

Hazel Cardew: Cynorthwyydd Cynnwys Creadigol Profiadau Myfyrwyr (Intern)

Hazel yw dylunydd Cynnwys Creadigol y tîm Profiadau Myfyrwyr.  Mae hi’n gyfrifol am ddylunio holl graffigwaith a deunydd hyrwyddo‘r adran.

Gwelwch Hazel ynghylch ymholiadau Cynnwys Creadigol

Hazel.Cardew@uwtsd.ac.uk  | 01792 481225 (Ext #3225)