Gwybodaeth am sut gall myfyrwyr, staff ac ymwelwyr ddefnyddio systemau TG y Brifysgol.

Cyfrifon TG

 

Y Rhwydwaith TG

Gwybodaeth ynglŷn â sut i gael cyfrif TG os ydych chi’n fyfyriwr, a sut i gael cyfrif i staff.  

Gwybodaeth am rwydwaith y campws a’r gwasanaethau rhwydwaith rydym yn eu darparu.

Rhwydwaith Diwifr CampusNet

 

Y System Ffonau

Sut i gysylltu â rhwydwaith diwifr CampusNet yn YDDS a gwybodaeth bellach ar y rhwydwaith.   Gwybodaeth am y Ffonau yn y Brifysgol yn cynnwys gwybodaeth am symud swyddfeydd

Ffonau Symudol

 

Dyfeisiau iPad

Gwybodaeth am brynu ffonau symudol a pholisi
ar y defnydd ohonynt yn y Brifysgol.

Mae hyn yn cynnwys sut i gael mynediad i gyfrif e-bost y Brifysgol ar eich ffôn symudol personol.

 

Gwybodaeth am brynu dyfeisiau iPad a pholisi ar y defnydd ohonynt yn y Brifysgol.

Mae hyn yn cynnwys sut i gael mynediad i gyfrif e-bost y Brifysgol ar eich dyfais iPad personol.