Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau ffôn a data i Ysgolion ac Adrannau ar draws y Brifysgol.

Ffonau sefydlog 

Pan fo’n bosibl bydd set law IP yn cael ei gosod mewn ymateb i bob cais newydd am ffôn. Fel eithriad yn unig y mae estyniadau analog yn cael eu darparu.

Mae symud i system ffonau IP hefyd yn ei gwneud yn bosibl i ddefnyddwyr symud ffonau i socedi data byw eraill eu hunain, heb fod angen gwneud cais i Wasanaethau Gwybodaeth helpu wrth iddynt symud.  Bydd mwy o wybodaeth ar y ffonau rydym yn eu defnyddio yn y Brifysgol, gan gynnwys manylion eu priodoleddau a chanllawiau i ddefnyddwyr, yn dod cyn hir.