Croeso i dudalen we Gwasanaethau Gwybodaeth YDDS am ddyfeisiau iPad. Cewch wybodaeth yma am ddyfeisiau iPad, sut i gael un, sut i’w defnyddio a sut i gysylltu’ch dyfais â systemau’r Brifysgol yn cynnwys e-bost a data sy’n cael eu rhannu ymhlith eich Adran / Ysgol.

iPadMae dyfeisiau iPad yn cael eu defnyddio fwyfwy wrth i ni symud tuag at gyfarfodydd di-bapur. Gallwch eu defnyddio i gael mynediad i’ch holl ddogfennau, a data sy’n cael eu rhannu, drwy’r rhaglenni rhad ac am ddim a argymhellir, a gallwch eu defnyddio i edrych ar e-byst, deunyddiau ar y we ac i wneud nodiadau mewn cyfarfodydd.  Os oes gan eich adran raglenni a argymhellir y teimlwch y gallant fod o fudd i ddefnyddwyr eraill, anfonwch e-bost i itservicedesk@ydds.ac.uk a byddwn yn ystyried eu hychwanegu at yr adran am raglenni a argymhellir.

Isod fe welwch ganllawiau ar sefydlu’ch dyfais iPad yn cynnwys sut i gysylltu â systemau’r Brifysgol a’r system e-bost, ynghyd â chyngor ar gael y budd mwyaf o’ch dyfais, rhaglenni rydym yn argymell y dylech eu lawrlwytho a chwestiynau cyffredin megis sut i gychwyn cyfrif iTunes.

Mae galw mawr am ddyfeisiau iPad yn y Brifysgol ar hyn o bryd.  Oherwydd hyn dros y flwyddyn ddiwethaf mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi bod yn ymchwilio i’r dulliau gorau o reoli’r dyfeisiau hyn a sut y byddant yn cyd-fynd â chynlluniau i’r dyfodol.

Rydym wedi ymgymryd â nifer o gynlluniau treialu (yn cynnwys defnyddio’r dyfeisiau ar gyfer cyfarfodydd ac adborth gan ddefnyddwyr) ac yn ddiweddar rydym wedi prynu meddalwedd Airwatch i reoli ein dyfeisiau.

O fis Medi 2012 bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cefnogi dyfeisiau iPad o fewn y Brifysgol ac yn eu prynu drwy’r gyllideb TG ganolog. Rydym yn cynnig cymorth ar gyfer dyfeisiau iPad sy’n eiddo i’r Brifysgol, rhai a brynwyd at ddibenion penodol a rhai personol. I gael manylion darllenwch y ddogfen pdf Polisi Cymorth i Ddyfeisiau iPad.

Sylwer bod angen cael achos busnes i gefnogi pob cais i brynu dyfeisiau iPad drwy’r gyllideb TG ganolog er mwyn i ni allu cynnal cyllideb effeithiol a bodloni anghenion busnes.

iOS 6

Mae Apple wedi cyhoeddi y byddant yn diweddaru’r feddalwedd iOS sy’n llywio’ch dyfeisiau iPad, iPhone ac iPod. iOS 6 fydd y feddalwedd ddiweddaraf ac ar 12 Medi 2012 cyhoeddir y dyddiad rhyddhau. Am fwy o wybodaeth gweler gwefan Apple.

Fersiwn cyfredol y feddalwedd iOS sy’n llywio’ch dyfeisiau iPad, iPhone ac iPod yw fersiwn iOS 5.1.1. Ar eich dyfais ewch i Settings > General > Software Update er mwyn lawrlwytho’r feddalwedd a diweddaru’r ddyfais.  Argymhellir eich bod yn cysylltu’ch dyfais iPad â chyflenwad pŵer wrth iddi gael ei diweddaru.  Argymhellwn eich bod yn sicrhau bod gennych gopi cyflawn o'ch dyfais wrth gefn cyn diweddaru.

Os ydych chi’n rhedeg ar iOS 4 neu fersiwn cynharach, bydd angen i chi ddiweddaru’ch dyfais iPad drwy iTunes.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o’ch dyfais iPad yn gyntaf cyn defnyddio’r diweddariad.  Mae rhagor o wybodaeth am ddiweddaru eich iOS ar wefan Apple.

WebDAV Nav WebDav Navigator – Dysgwch sut i ffurfweddu’r rhaglen rad ac am ddim i gael mynediad i’r data sy’n cael eu rhannu ymhlith eich adran, yn yr adran Canllawiau Fideo isod.  Ceir mwy o wybodaeth am y rhaglen hon ar wefan Apple
OneNote Microsoft OneNote - Dysgwch sut i ffurfweddu’r rhaglen rad ac am ddim i gysoni nodiadau rhwng eich dyfais iPad a’ch cyfrifiadur neu liniadur, yn yr adran Canllawiau Fideo isod.  Ceir mwy o wybodaeth am y rhaglen hon ar wefan Apple
Citrix Receiver Citrix Receiver – Dysgwch sut i ffurfweddu’r rhaglen rad ac am ddim i allu mewngofnodi i’ch cyfrif Citrix yn y Brifysgol, yn yr adran Canllawiau Fideo isod.  Ceir mwy o wybodaeth am y rhaglen hon ar wefan Apple
Shareplus lite SharePlus Lite – Dysgwch sut i ffurfweddu’r rhaglen rad ac am ddim i allu mewngofnodi i’ch cyfrif SharePoint yn y Brifysgol, yn yr adran Canllawiau Fideo isod.  Ceir mwy o wybodaeth am y rhaglen hon ar wefan Apple
Dropbox Dropbox - Dysgwch sut i ffurfweddu’r rhaglen rad ac am ddim i gael mynediad i’ch cyfrif Dropbox a’i ffeiliau, yn yr adran Canllawiau Fideo isod.  Ceir mwy o wybodaeth am y rhaglen hon ar wefan Apple
CloudOn CloudOn – Dysgwch sut i ffurfweddu’r rhaglen rad ac am ddim i agor a golygu’ch ffeiliau Word, Excel a PowerPoint yn yr adran Canllawiau Fideo isod.  Ceir mwy o wybodaeth am y rhaglen hon ar wefan Apple

I osod eich dyfais iPad i ddefnyddio rhwydwaith diwifr CampusNet dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

 1. Ar eich dyfais ewch i Settings > Wi-Fi a dewiswch “CampusNet"
 2. Pan ofynnir i chi, teipiwch yr allwedd ddiogelwch redwhitegreen
 3. Ar ôl ei theipio bydd gofyn i chi deipio enw defnyddiwr a chyfrinair eich cyfrif TG yn YDDS i gael mynediad i'r rhyngrwyd. Efallai y bydd angen i chi agor Safari i’r promt ymddangos.

Mae’n hawdd iawn gosod eich dyfais i gael mynediad i systemau TG y Brifysgol yn cynnwys e-byst. Isod mae nifer o ganllawiau cam wrth gam ar ddogfennau pdf a fideo i’ch helpu i roi'ch dyfais iPad ar waith.

Canllawiau hunangymorth ar PDF a Fideo i’ch dyfais iPad

Canllawiau

PDF

Fideo

Camau cyntaf gyda’ch dyfais iPad

Yma cyn hir

Yma cyn hir

Cysylltu’ch dyfais iPad â systemau TG y Brifysgol yn cynnwys e-bost

Canllaw ar PDF

Yma cyn hir

Cael mynediad i'ch dogfennau prifysgol yn defnyddio rhaglen WebDavNav

Yma cyn hir

Yma cyn hir

Cadw atodiad e-bost yn y lle storio sy'n cael ei rannu ymhlith eich Adran yn YDDS

Yma cyn hir

Yma cyn hir

Cael mynediad i SharePoint gan ddefnyddio rhaglen SharePlus Lite

Yma cyn hir

Yma cyn hir

Cael mynediad i Citrix gan ddefnyddio rhaglen Citrix Receiver

Yma cyn hir

Yma cyn hir

Yn ogystal â nifer o fideos yn dangos sut i osod eich dyfais, mae canllawiau isod at eich defnydd.  Byddem yn croesawu eich adborth ar y canllawiau fideo a grëwyd hyd yn hyn ac unrhyw awgrymiadau am fideos hunangymorth a allai fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol.

Gallwch weld y Canllaw Cyflym i ddyfeisiau iPad yma neu weld y Canllaw Cyflawn i ddyfeisiau iPad yma.

Am awgrymiadau neu fanylion pellach ar hyfforddiant anfonwch e-bost i itservicedesk@ydds.ac.uk.

Yn ogystal â nifer o fideos yn dangos sut i osod eich dyfais, mae canllawiau isod at eich defnydd.  Byddem yn croesawu eich adborth ar y canllawiau fideo a grëwyd hyd yn hyn ac unrhyw awgrymiadau am fideos hunangymorth a allai fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol.

Gallwch weld y Canllaw Cyflym i ddyfeisiau iPad yma neu weld y Canllaw Cyflawn i ddyfeisiau iPad yma.

Am awgrymiadau neu fanylion pellach ar hyfforddiant anfonwch e-bost i itservicedesk@ydds.ac.uk.

Cyngor Defnyddiol

Dyma 10 cyngor i’ch rhoi ar ben ffordd:

 1. Newid manylion eich llofnod e-bost
  •   I wneud hyn, ewch i Settings > Mail, Contacts, Calendars > Signature a nodwch lofnod newydd.
 2. Creu ffolderi
  • Er mwyn creu ffolder mae angen i chi dapio rhaglen a’i dal tan iddynt oll ddechrau siglo, wedyn llusgo’r rhaglen dros eicon arall a’i rhyddhau. Bydd eich dyfais yn creu ffolder gyda'r ddwy raglen oddi mewn. Bydd y ffolder yn cael ei henwi yn ôl categori’r rhaglenni sydd ynddi, ond gallwch ei hailenwi yn ôl eich dymuniad eich hun.
 3. Gweld yr holl raglenni sydd ar waith
  • Mae dwbl-glicio’r botwm cartref yn dangos yr holl raglenni sydd ar waith ar far ar hyd gwaelod y sgrin. Er mwyn newid i raglen sydd ar waith, tapiwch hi, wedyn symudwch y sgrin i lawr i ddileu'r bar
 4. Botwm ochr – Cloi cyfeiriad y sgrin (Orientation Lock) neu dawelu’r sŵn (Mute)
  • Gallwch ddewis rhwng cloi cyfeiriad y sgrin (portread neu dirlun) neu dawelu'r sŵn ar y ddyfais iPad. Ewch iSettings> General > Use Side Switch to: a dewiswch naill ai Lock Rotation neu Mute.
 5. Rheoli hysbysiadau ar y ddyfais iPad
  • Trwy fynd i Settings > Notifications, gallwch benderfynu pa raglenni a fydd yn gosod rhybudd ar y sgrin, pa raglenni fydd yn dangos hysbysiad ar frig y sgrin a pha rai fydd yn ymddangos yn y Ganolfan Hysbysiadau.
 6. Atal ymholiadau am ymuno â rhwydweithiau diwifr
  • Os ydych chi wedi diflasu ar gael negeseuon byth a beunydd yn holi a hoffech chi ymuno â’r rhwydwaith diwifr hwn a’r llall, ewch i Settings > Wi-Fi gan ddiffodd Ask to Join Networks.
 7. Defnyddio bysellfwrdd Apple
  • Yn gweld eisiau bysellfwrdd go iawn? Bydd unrhyw fysellfwrdd diwifr gan Apple yn gweithio gyda'r ddyfais.  A dweud y gwir, bydd eich dyfais yn gweithio gydag unrhyw fysellfwrdd Bluetooth.  Mae bysellfwrdd defnyddiol wedi’i osod ymlaen llaw yn rhai casys i’r ddyfais iPad.
 8. Cysylltu â theledu clirlun
  • Gallwch gysylltu’r ddyfais iPad 2 a’r iPad newydd â’ch teledu clirlun drwy ddefnyddio addasydd clywedol digidol Apple neu hyd yn oed hen addasydd VGA Apple.  Ceir mwy o wybodaeth yn siop ar-lein Apple.
 9. Copïo a gludo
  • Gallwch chi gopïo a gludo darn o destun yn hawdd. Tapiwch a daliwch i lawr, wedyn dewiswch Select er mwyn dewis yr union ddarn o’r testun yr hoffech ei gopïo. Wedyn tapiwch Copy, ewch i raglen arall, tapiwch a daliwch i lawr eto, wedyn tapiwch Paste o’r ddewislen a ddaw ar y sgrin.  Cyngor defnyddiol:  I ddewis paragraff cyfan o destun mae angen i chi dapio bedair gwaith.
 10. Dod o hyd i fy nyfais iPhone (neu iPad)
  • Mae rhaglen Apple i ddod o hyd i ddyfais yn gweithio i bawb sy’n defnyddio'r iCloud.  Ewch i Settings >iCloud,teipiwch eich rhif adnabod Apple, wedyn trowch Find My iPad ymlaen wrth waelod y sgrin. Bellach os byddwch yn colli’ch dyfais iPad gallwch fynd i www.icloud.com neu ddefnyddio Find My iPhone ar ddyfais arall i ddod o hyd i’ch dyfais chi. Os mai model diwifr yn unig sydd gennych, bydd angen iddo fod wedi’i gysylltu â rhwydwaith diwifr er mwyn i hyn weithio.
 • Sut gallaf gychwyn cyfrif yn siop ar-lein iTunes?
  Cewch gyfarwyddiadau manwl ar gychwyn cyfrif yn siop ar-lein iTunes drwy ddefnyddio dyfais iPad, iPhone, iPod neu gyfrifiadur a chysylltu ag iTunes ar wefan Apple.
 • Rwyf wedi anghofio’r cyfrinair ar gyfer fy rhif adnabod Apple. 
  Y ffordd hawsaf o ailosod cyfrinair eich rhif adnabod Apple yw mynd i’r siop raglenni (App Store) – dewiswch Top Charts a sgroliwch lawr. Tapiwch ar Apple ID a dewiswch iForgot. Bydd rhaid i chi roi cyfeiriad e-bost eich rhif adnabod Apple er mwyn anfon e-bost yn ailosod y cyfrinair.
 • Pa fersiwn o iOS sydd gen i?
  Gallwch weld eich fersiwn chi o iOS drwy fynd i Settings > General >About  a chwilio am Version.

Os cewch broblemau gyda’ch dyfais iPad anfonwch e-bost i itservicedesk@ydds.ac.uk neu ffoniwch 0300 500 5055 (est. 5055) i gysylltu â'r Ddesg Gymorth.