Gwybodaeth am wasanaethau rhwydwaith y Brifysgol yn cynnwys:

  • Rhwydwaith y campws
  • Y rhwydwaith diwifr
  • Rheoli pwyntiau data
  • Adrodd yn ôl am ddiffygion

Rhwydwaith y campws

Mae rhwydwaith y Brifysgol yn rhoi mynediad i wasanaethau cyfrifiadurol, yn cynnwys Microsoft Outlook a’r rhyngrwyd drwy bwyntiau mynediad sefydlog a diwifr.

Mae'r Brifysgol wedi’i chysylltu â rhwydwaith JANET sy’n gallu cynnig rhwydwaith cyflym, dibynadwy ac effeithiol.  Am fwy o wybodaeth ar rwydwaith JANET cliciwch yma.

Mae rhwydwaith y campws hefyd ar gael yn y neuaddau preswyl drwy gysylltiadau â gwifrau a diwifr.

Y rhwydwaith diwifr

Mae’r rhwydwaith diwifr “CampusNet” ar gael i’r holl staff a myfyrwyr yn y Brifysgol ar draws pob campws.

Dros yr haf bydd y Brifysgol hefyd yn cyflwyno gwasanaeth Eduroam ar draws ei thri champws.

Rheoli pwyntiau data

Wrth i nifer y pwyntiau data ar rwydwaith y Brifysgol barhau i gynyddu, felly hefyd mae maint y lled band mae ei angen yn cynyddu.

Fel arfer datgysylltir pwyntiau data nad ydynt yn cael eu defnyddio.  Felly dylid tybio na fydd pwynt data'n gweithio e.e. ar gyfer dyfais newydd, os nad yw’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd.  Os hoffai staff ddefnyddio pwynt data sbâr, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG gan nodi rhif y pwynt (fel arfer uwchben y pwynt data) i ofyn am iddo gael ei wneud yn fyw.

Sylwer bod yr holl bwyntiau data â gwifrau yn y neuaddau preswyl yn fyw ar hyn o bryd a gallant gael eu defnyddio os ydynt ar gael.

Diffygion

Dylid adrodd yn ôl am ddiffygion ffisegol (er enghraifft plât wyneb sydd wedi torri) gyda’r pwyntiau data ar rwydwaith y Brifysgol (yn cynnwys yn y neuaddau), yn ogystal â phroblemau cysylltu, drwy’r Ddesg Gymorth TG.

Wrth adrodd yn ôl am ddiffygion gyda phwyntiau data, dylech roi cymaint  o wybodaeth â phosibl yn cynnwys rhif yr ystafell, enw'r adeilad a rhif y pwynt.