Gall Gwasanaethau Gwybodaeth ddarparu mynediad i amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant i gefnogi staff a myfyrwyr.

Ar y cyd â Hyfforddwr TG Prifysgol Fetropolitan Abertawe, gall Gwasanaethau Gwybodaeth gyflwyno sesiynau hyfforddi ar gais. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth.

Hefyd mae gennym ystod o ganllawiau ar-lein ac argraffedig i’ch helpu i gael y budd mwyaf o’r cyfleusterau ac i helpu datblygu sgiliau llythrennedd gwybodaeth ymhellach.