Proses Symud Cyfrifiaduron

I barhau â’r broses o gael un rhwydwaith TG ar gyfer y brifysgol, byddwn yn fuan yn symud holl gyfrifiaduron bwrdd gwaith staff y brifysgol gyfan i barth Microsoft Active Directory newydd.

Bydd y broses o symud eich cyfrifiadur yn cymryd tua 1 awr i’w chwblhau ac yn ystod y cyfnod hwn ni fydd modd i chi ddefnyddio eich cyfrifiadur bwrdd gwaith.

Byddwn ni’n cysylltu â chi dros yr wythnosau nesaf pan fyddwn ni ar fin dechrau gweithio ar gyfrifiaduron eich adran neu’ch cyfadran.

Yn ystod y symud, gadewch eich cyfrifiadur ymlaen a pheidiwch â cheisio ei ddefnyddio tan y bore trannoeth. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwch yn gallu cael mynediad i’ch cyfrifiaduron bwrdd gwaith.

Os bydd y gwaith o symud eich cyfrifiaduron yn dod i ben cyn y bore trannoeth, byddwn ni mewn cysylltiad i gadarnhau ei bod hi’n iawn i chi ddefnyddio’r cyfrifiadur.

Os ydych chi’n defnyddio gliniadur a chyfrifiadur bwrdd gwaith, bydd angen i chi gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth TG i symud eich gliniadur a’ch cyfrifiadur bwrdd gwaith ar yr un pryd. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn gallu parhau i fewngofnodi ar eich gliniadur.


Diwifr

Er mwyn parhau i ddefnyddio gwasanaeth diwifr eduroam ar bob un o’ch dyfeisiau bydd angen i chi ailgysylltu ag eduroam trwy ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost @uwtsd.ac.uk fel eich enw defnyddiwr.

Er enghraifft:

I weld canllawiau ar-lein i gynorthwyo gydag ailgysylltu eich dyfeisiau ag eduroam ewch i’n tudalennau gwefan: http://www.uwtsd.ac.uk/wireless


Cwestiynau Cyffredin

Efallai nad yw’r cyfrifiadur wedi’i symud eto.

Gwiriwch o dan y blwch cyfrinair i weld a yw’n dweud SMD neu campus. Os felly, ychwanegwch Uni\ cyn eich enw defnyddiwr ac yna mewngofnodwch yn ôl yr arfer.

Mae’n bosibl bod y cyfrifiadur eisoes wedi’i symud.

Gwiriwch o dan y blwch cyfrinair i weld a yw’n dweud uni.local. Os felly, ychwanegwch smd\ neu campus\ (gan ddibynnu ar eich campws) cyn eich enw defnyddiwr ac yna mewngofnodwch yn ôl yr arfer.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r enw defnyddiwr cywir i fewngofnodi i eduroam

Er enghraifft:

I weld canllawiau ar-lein i gynorthwyo gydag ailgysylltu eich dyfeisiau ag eduroam ewch i’n tudalennau gwefan: http://www.uwtsd.ac.uk/wireless

Staff Caerfyrddin, Llambed, Llundain a Chaerdydd: username@tsd.uwtsd.ac.uk (os ab123 yw eich enw defnyddiwr, teipiwch ab123@tsd.uwtsd.ac.uk neu os a.rall yw eich enw defnyddiwr, teipiwch a.rall@tsd.uwtsd.ac.uk)

Staff Abertawe:  username@sm.uwtsd.ac.uk (os abc-123 yw eich enw defnyddiwr, teipiwch abc-123@sm.uwtsd.ac.uk neu os a.rall yw eich enw defnyddiwr, teipiwch a.rall@sm.uwtsd.ac.uk)

I weld canllawiau ar-lein i gynorthwyo gydag ailgysylltu eich dyfeisiau ag eduroam ewch i’n tudalennau gwefan: http://www.uwtsd.ac.uk/wireless

Os ydych chi’n defnyddio gliniadur a chyfrifiadur bwrdd gwaith, bydd angen i chi gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth TG i symud eich gliniadur a’ch cyfrifiadur bwrdd gwaith ar yr un pryd. Bydd hyn yn sicrhau bod modd i chi barhau i fewngofnodi ar eich gliniadur.

Wedi i chi gael eich symud, bydd angen i chi ailgysylltu â rhwydwaith diwifr eduroam.

I ailgysylltu ag eduroam, defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost @uwtsd.ac.uk fel eich enw defnyddiwr.

Er enghraifft:

I weld canllawiau ar-lein i gynorthwyo gydag ailgysylltu eich dyfeisiau ag eduroam ewch i’n tudalennau gwefan: http://www.uwtsd.ac.uk/wireless

Bydd angen i chi ailgysylltu â rhwydwaith diwifr eduroam.

I ailgysylltu ag eduroam, defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost @uwtsd.ac.uk fel eich enw defnyddiwr.

Er enghraifft:

I weld canllawiau ar-lein i gynorthwyo gydag ailgysylltu eich dyfeisiau ag eduroam ewch i’n tudalennau gwefan: http://www.uwtsd.ac.uk/wireless