Dyddiadau Graddio

Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn yn hwyrach yn y flwyddyn ond, er gwybodaeth, mae dyddiadau seremonïau graddio 2017 fel a ganlyn

3 a 4 Gorffennaf
Graddio Llambed 2017 Lampeter Graduation 7 Gorffennaf
Graddio Abertawe 2017 Swansea Graduation 10, 11 a 12 Gorffennaf