Cwrdd y Tîm

Dewiswch yr aelod o staff i gael gwybod mwy ...

Rheoli Prosiectau

Annette Fillery-Travis Pennaeth yr Athrofa Cymru Dysgu Seiliedig ar Waith    a.fillery-travis@uwtsd.ac.uk
Dr Rhianon Washington Rheolwr Academaidd r.washington@uwtsd.ac.uk
Heather Fish Dirprwy Reolwr Academaidd / Darlithydd CCT                  h.fish@uwtsd.ac.uk
Lynsey Edwards Swyddog Gweithredol Prosiect lynsey.edwards@uwtsd.ac.uk
Martin Locock Prif Swyddog Prosiect    m.locock@uwtsd.ac.uk

 

Darlithwyr Prosiect/Cymrodyr

Steve Darnell                         Darlithydd s.darnell@uwtsd.ac.uk
Mair O’Connor Darlithydd m.oconnor@uwtsd.ac.uk
Dr Eunice Kimaliro Darlithydd Eunice.Kimaliro@uwtsd.ac.uk
Stephanie Meyer Darlithydd Stephanie.Meyer@uwtsd.ac.uk
Carys Ifan Darlithydd carys.ifan@uwtsd.ac.uk
Joanna Blomfield Mentor / Darlithydd joanna.blomfield@uwtsd.ac.uk
Julie Crossman Mentor / Darlithydd Julie.Crossman@uwtsd.ac.uk
Helen Davies Cymrawd dysgu proffesiynol (FE) (Coleg Sir Gar) Helen.L.Davies@uwtsd.ac.uk
Cynyr Ifan Cymrawd dysgu proffesiynol (FE) (Coleg Ceredigion) Cynyr.Ifan@uwtsd.ac.uk
Andrew Edwards Cymrodyr Datblygu’r Gweithlu a.r.edwards@uwtsd.ac.uk
Paul Evans Cymrodyr Datblygu’r Gweithlu paul.evans@uwtsd.ac.uk
Craig Flannery Cymrodyr Datblygu’r Gweithlu craig.flannery@uwtsd.ac.uk
Danielle Girffiths Cymrodyr Datblygu’r Gweithlu danielle.griffiths@uwtsd.ac.uk
Anthony Gwyther Cymrodyr Datblygu’r Gweithlu anthony.gwyther@uwtsd.ac.uk
Del Harries Cymrodyr Datblygu’r Gweithlu del.harries@uwtsd.ac.uk
Sarah Loxdale Cymrodyr Datblygu’r Gweithlu s.loxdale@uwtsd.ac.uk
Rhodri Walters Cymrodyr Datblygu’r Gweithlu rhodri.walters@uwtsd.ac.uk

Staff Cefnogi Prosiect

Carwyn Edwards                     Uwch Swyddog Hawliadau a Chyllid         carwyn.edwards@uwtsd.ac.uk
Maddie Hinkin Uwch Swyddog Recriwtio     maddie.hinkin@uwtsd.ac.uk
Rhianydd Herdman Uwch Swyddog Recriwtio   rhianydd.herdman@uwtsd.ac.uk
Charlotte Milward Swyddog Gweinyddol  c.milward@uwtsd.ac.uk
Wendy Williams Swyddog Gweinyddol  w.williams@uwtsd.ac.uk
Will Snoad Dylunydd Amlgyfrwng TEL (Campws Abertawe)          william.snoad@uwtsd.ac.uk