Anthony Gwyther

Anthony Gwyther BSc (Anrh)

Cymrawd Datblygu Gweithlu    

E-bost: Anthony.gwyther@uwtsd.ac.uk


Cymrawd Datblygu Gweithlu    

Mae gan Anthony fwy na 37 mlynedd o brofiad yn gweithio i sefydliad gweithgynhyrchu rhyngwladol o’r radd flaenaf - mewn nifer o sectorau busnes. Yn ystod ei gyfnod yn y maes gweithgynhyrchu, treuliodd fwy na 23 mlynedd mewn swyddi peirianneg, goruchwylio a rheoli amrywiol, gan gynnwys gwella prosesau a rheoli newid. Ar ôl dilyn rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn Ysgol Fusnes Llundain a chael ardystiad Belt Ddu Six Sigma ar ddechrau menter y Cwmni, aeth ymlaen i fod yn Uwch Reolwr Ansawdd ac wedyn Trefnu Contractau Allanol. Cyn ymuno â PCDDS, roedd ganddo rôl Ewropeaidd yn sefydlu swyddogaeth ledled Ewrop ym mhencadlys  newydd Cadwyn Gyflenwi’r Cwmni yn y Swistir.  

Gweithgynhyrchu, y Gadwyn Gyflenwi, Caffael, Trefnu Contractau Allanol a Phecynnu. 

Ardystiad Belt Ddu Six Sigma, Ymgynghorydd mewnol. Cyn Gyfarwyddwr Canolfan Ansawdd Cymru.