Carwyn Edwards

Carwyn Edwards

Uwch Swyddog Monitro 

Ffôn: 0267 225185
E-bost: Carwyn.edwards@uwtsd.ac.uk

Carwyn Edwards

Dechreuodd Carwyn gyda’r Brifysgol ym mis Ionawr 2016 fel Uwch Swyddog Monitro ar brosiect GWLAD. Rôl Carwyn yw monitro a gwerthuso cynnydd y prosiect yn erbyn ei ganlyniadau targed. Hefyd mae Carwyn yn gyfrifol am gofnodi a chynnydd y Themâu Trawsbynciol.

Cyn ymuno â’r Brifysgol, roedd Carwyn yn gweithio i awdurdod  lleol am fwy na 10 mlynedd, mewn adrannau amrywiol ac ar y Cynllun Datblygu Gwledig (CDG), prosiect a gyllidir yn Ewropeaidd, fel Swyddog Monitro Prosiect. Ar ôl cwblhau prosiect y CDG, dechreuodd Carwyn weithio ym Mhrifysgol Abertawe ar Brosiect LEAD Cymru a gyda’r tîm Contractau Ewropeaidd. Roedd yn gweithio’n agos â’r ysgolion a’r colegau amrywiol yn y Brifysgol.

Ar ôl chwarae rygbi am nifer o flynyddoedd, mae Carwyn wedi ymddeol yn ddiweddar. Mae’n dal i fwynhau gwylio a chefnogi timau lleol a’r Sgarlets.