Carys Ifan

Carys  Ifan BA Astudiaethau Theatr (Prifysgol Cymru Aberystwyth)  Diploma Olradd yn Rheoli Llwyfan (Coleg Cerdd a Drama Cymru)

Darlithydd y Diwydiannau Creadigol

Caerfyrddin

Ffôn: 01267 225176
E-bost: carys.ifan@uwtsd.ac.uk

silhouette

Darlithydd modiwlau amrywiol sy’n cynnig hyfforddiant a datblygiad proffesiynol i bobl sy’n gweithio neu yn dymuno gweithio yn y Diwydiannau Creadigol.

Gweithiodd Carys yn llawrydd am 10 mlynedd yn nhim Cynhyrchu digwyddiadau byw, theatr, ffilm a theledu.   Yn dilyn hynny bu’n Swyddog Marchnata, yn Gydlynydd prosiect Ewropeaidd ac yn Uwch Gynhyrchydd ar brosiectau creadigol uchelgeisiol.

  • Arweinyddiaeth cymunedol a chreadigrwydd
  • Y defnydd o Gymraeg ar gyfryngau Digidol
  • Cynhyrchu a rheolaeth prosiect yn y Celfyddydau
  • Pecynnu a hyrwyddo yn greadigol

“Sibrwd – Adroddiad ymchwil Platfform digidol, yn cyfieithu theatr fyw.”

Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru

“Sibrwd – Adroddiad ymchwil Platfform digidol, yn cyfieithu theatr fyw.” Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru

http://www.nesta.org.uk/our-projects/digital-rd-fund-arts-wales-case-studies/sibrwd