Cynyr Ifan

Cynyr  Ifan MA, TAR, BA

Cymrawd Dysgu Proffesiynol

Caerfyrddin

E-bost: Cynyr.ifan@uwtsd.ac.uk

Cynyr Ifan

Lleoliad - Coleg Ceredigion. Cyfrifol am gynllunio a chyflwyno modiwlau ymarfer proffesiynol prosiect GWLAD. Darparu a chefnogi pontio’r dysgwyr o Addysg Bellach i Addysg Uwch gan greu cysylltiadau â busnesau a mentrau lleol.                       

Ymunais â PCDDS ym mis Mawrth 2016 ar ôl gweithio am fwy na 15 mlynedd mewn gwasanaethau dysgu gydol oes amrywiol, gyda 4 blynedd o’r rhain fel Rheolwr Prosiectau/ Gwasanaethau Ieuenctid mewn sefydliadau statudol a gwirfoddol. Fel athro sydd wedi cymhwyso’n llawn rwyf yn gyfforddus yn cynnig darpariaeth ddysgu yn y Gymraeg ac yn Saesneg.          

Dysgu profiadol.      

Sgiliau tîm ac arweinyddiaeth. Mentora.

Cyfleoedd dysgu Cymraeg a dwyieithog.

Fy niddordeb ymchwil i yw dysgu profiadol a’i bwysigrwydd o ran helpu gyda datblygiad personol a chymdeithasol.